KUMON CONNECT – πάντα στο πλευρό σας

Ένας connected τρόπος μάθησης

Στόχος μας είναι να δώσουμε στους μαθητές μας τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για να απολαύσουν τη μάθηση και να διαπρέψουν ακαδημαϊκά. Οι Παιδαγωγοί μας καθοδηγούν τους μαθητές μέσα από φύλλα εργασίας που έχουν ορισθεί εξατομικευμένα στο βέλτιστο για το κάθε παιδί επίπεδο. Έτσι, διατηρείται το κίνητρό τους και σημειώνουν σταθερά πρόοδο. Μελετώντας καθημερινά από λίγο τα φύλλα εργασίας τους και με την τακτική υποστήριξη που τους παρέχεται στο κέντρο ( δια ζώσης ή διαδικτυακά ), οι μαθητές αυξάνουν σταδιακά τις ικανότητες και την ευχέρειά τους, χτίζοντας τις δεξιότητές τους με μικρά και διαχειρίσιμα βήματα.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε τον έντυπο είτε τον ψηφιακό τρόπο εργασίας στη συσκευή σας tablet μέσω του KUMON CONNECT με τη χρήση γραφίδας.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο ευρέως δοκιμασμένο υλικό μας, δίνει τη δυνατότητα παροχής ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης στα παιδιά. Έτσι, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα να μελετούν ανεξάρτητα, ο Παιδαγωγός τους είναι στο πλευρό τους σε όλη τη διαδικασία μάθησης, προσφέροντας εξατομικευμένη, τόσο καθοδήγηση, όσο και αξιολόγηση, προσαρμόζοντας προσεκτικά το ατομικό σχέδιο εργασίας καθώς προοδεύουν.

Τα προγράμματά μας

Αλληλεπιδράστε με το παρακάτω περιεχόμενο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα

Επιλέξτε πρόγραμμα
Επιλέξτε ηλικία
Μαθηματικά της KUMON
Το πρόγραμμα των μαθηματικών οδηγεί τους μαθητές μας από τη γνώση των αριθμών, που είναι η βάση,  στην κατάκτηση της αριθμητικής, της άλγεβρας και εν τέλει, των ολοκληρωμάτων και του διαφορικού λογισμού, χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής.

Κάθε επίπεδο του προγράμματος μαθηματικών χτίζει στη βάση των ικανοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στο προηγούμενο στάδιο και εξασφαλίζει μια στέρεη κατανόηση, μαζί με την ικανότητα εφαρμογής όσων έχουν μάθει οι μαθητές.

Κάθε μαθητής ξεκινά από ένα επίπεδο, εναρμονισμένο στο επίπεδό του. Το εξατομικευμένο σημείο εκκίνησης και η αναμενόμενη πρόοδός του καθορίζονται σε μια δωρεάν συνάντηση αξιολόγησης.
5 ετών και κάτω
Με τη βοήθεια πολύχρωμων φύλλων εργασιών που είναι διασκεδαστικά, ελκυστικά και ξυπνούν το ενδιαφέρον, η μέθοδος μαθηματικών μας, με τη στήριξη του παιδαγωγού, εισάγει τα μικρά παιδιά στον κόσμο των αριθμών.                                                 
Οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να εργάζονται προσεκτικά και με επιμέλεια. Έτσι, αναπτύσσουν καλύτερη συγκέντρωση, ένα μεγαλύτερο βαθμό προσοχής και μια θετική προσέγγιση στη μάθηση που θα τα ωφελήσει στο σχολείο και στους άλλους τομείς της ζωής τους.

Τα παιδιά εξοικειώνονται σταδιακά με τα μαθηματικά και αναπτύσσουν μέσω των φύλλων εργασιών τις ικανότητές τους. Μόνον αφότου τα παιδιά είναι σε θέση να λύνουν τις ασκήσεις του τρέχοντος αντικειμένου άνετα και ομαλά, προχωρούν παρακάτω.
 
6 ως 11 ετών
Με τη μέθοδο των μαθηματικών κάθε μαθητής, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του, αντιμετωπίζει τις ασκήσεις μαθηματικών με αυτοπεποίθηση, διασφαλίζοντας πλήρως την κατάκτηση κάθε καίριας δεξιότητας, προτού προχωρήσει παρακάτω στη μάθηση.

Η καθημερινή ενασχόληση με τα μαθηματικά δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να λύνουν τις ασκήσεις όλο και πιο γρήγορα. Έτσι, αναπτύσσουν μια θετική και εστιασμένη προσέγγιση προς τη μάθηση.

Ο παιδαγωγός επιλέγει ασκήσεις στο κατάλληλο επίπεδο για το παιδί σας. Έτσι, εκείνο μπορεί να αναπληρώσει πρώτα όποια κενά ενδεχομένως έχει από πριν, και στη συνέχεια να προχωρήσει πολύ πιο πέρα από το επίπεδο των συνομηλίκων του, χωρίς να του τίθενται όρια.
 
12 ετών και άνω

Η μέθοδος των μαθηματικών βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μια θετική προσέγγιση στα μαθηματικά. Πρώτα καλύπτει κενά στις βάσεις, μετά χτίζει τις απαραίτητες ικανότητες για να κατακτήσουν οι μαθητές το επίπεδο της σχολικής τους τάξης, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν πάνω από το σχολικό επίπεδο.

Η μέθοδος  KUMON δείχνει στους μαθητές πώς μπορούν να λύσουν μόνοι τους τις ασκήσεις μαθηματικών με τη βοήθεια των παραδειγμάτων στα φύλλα εργασιών. Έτσι, εξελίσσονται σε αυτόνομους μαθητές με αυτοπεποίθηση, ικανούς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και συχνά να ασχολούνται με άγνωστες ασκήσεις.

Ανεξαρτήτως ηλικίας και σχολικής τάξης, οι μαθητές της KUMON προχωρούν στο πρόγραμμα με το δικό τους ρυθμό. Έτσι, αποκτούν την ευκαιρία να δοκιμάζουν περίπλοκες μαθηματικές πράξεις που ξεφεύγουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου τους.
Επιλέξτε ηλικία
Αγγλικά της KUMON
Το πρόγραμμα αγγλικών της KUMON επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν αγγλικά με έναν φυσικό τρόπο, σαν να είναι η μητρική τους γλώσσα. Οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια υψηλού επιπέδου σε επικοινωνιακό επίπεδο, με έναν προοδευτικό τρόπο που έχει προσαρμοστεί στις έως τώρα προσωπικές ικανότητές τους, στη χρήση του γραπτού λόγου και όπως και στην κατανόηση πρωτότυπων κειμένων στα αγγλικά.

Τα αποκλειστικά αυτο-επεξηγηματικά υλικά μας, μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε κάθε μαθητή, να αναπτύσσουμε στο μέγιστο την ικανότητά του για αυτόνομη μάθηση και να ενθαρρύνουμε την πρόοδό του μέσω της κατάκτησης αυτής της νέας γλώσσας.

Ξεκινάμε με την απλή επανάληψη λέξεων, ενώ η δυσκολία αυξάνεται σε κάθε επίπεδο, έως την ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων στο ανώτατο επίπεδο.

Οι μαθητές χτίζουν επάνω στις ικανότητες που έχουν αναπτύξει στα προηγούμενα επίπεδα, κάτι που εγγυάται στέρεη κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής στην πράξη όσων έχουν μάθει. Σε κάθε επίπεδο το υλικό μας περιλαμβάνει φύλλα ασκήσεων και ακουστικό υλικό, με τα οποία οι μαθητές ακολουθούν ένα αποτελεσματικό καθημερινό πρόγραμμα εργασίας. Ακούνε το ακουστικό υλικό και επαναλαμβάνουν.

Με τη μέθοδο αγγλικών της KUMON το παιδί σας ξεκινά σε ένα επίπεδο που του είναι ευχάριστο. Αυτό το ατομικό σημείο εκκίνησης καθορίζεται σε μια δωρεάν διαδικασία αξιολόγησης.
5 ετών και κάτω

Ο παιδαγωγός εξετάζει πρώτα πώς το παιδί σας χειρίζεται την ακρόαση του δίσκου στα Αγγλικά (CD) και πώς αντιδρά σε μικρές υποδείξεις. Έτσι, ο παιδαγωγός ξέρει άμεσα με τι κίνητρα ξεκινά το παιδί σας και πόσο μπορεί να προχωρήσει, ακόμα και αν δεν έχει προγενέστερες γνώσεις αγγλικών.

Μέσω αγγλικών τραγουδιών που εγείρουν το ενδιαφέρον του, το παιδί σας ακούει λέξεις και προτάσεις από ένα δίσκο (CD) και τις επαναλαμβάνει. Έτσι αναπτύσσεται η ευχέρεια στον προφορικό λόγο. Εικονογραφημένα συνοδευτικά φυλλά εργασιών εξασφαλίζουν την κατανόηση του σχετικού περιεχομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί αποκτά ένα αρχικό λεξιλόγιο και αφομοιώνει πολύ φυσικά συντακτικές δομές, όπως κατά την εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας. Τυπωμένες υποδείξεις και σύμβολα ενθαρρύνουν τα παιδιά να δουλεύουν με προσοχή και φροντίδα. Έτσι αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και το εύρος της προσοχής τους, καθώς και ένα μεθοδικό τρόπο μάθησης, που θα τους ωφελήσουν στο σχολείο και σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Στη συνέχεια, το παιδί σας μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει, και εξοικειώνεται με τη γραμματική σε σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό αυτοτελή επίπεδα μάθησης. Ακούει τα κείμενα πρώτα σε δίσκο (CD) και βελτιώνει την ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση όλο και πιο απαιτητικών κειμένων. Με την πολλαπλή καθοδήγηση μέσω ερωτήσεων επάνω στο κείμενο, το παιδί μαθαίνει να καταπιάνεται αυτόνομα με τις ασκήσεις και να κατανοεί επαρκώς ένα κείμενο.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.
Μεταξύ 6 και 11 ετών
Στην πρώτη συνάντηση ανιχνεύονται οι ικανότητες κάθε μαθητή και βάσει αυτών - ανεξαρτήτως ηλικίας - ορίζεται ένα σημείο εκκίνησης, από το οποίο το παιδί σας μπορεί να ξεκινήσει με ισχυρά κίνητρα.

Το παιδί σας εργάζεται καθημερινά με ένα δίσκο (CD), επαναλαμβάνοντας όσα ακούει και μελετώντας το συνοδευτικό βιβλίο, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση. Με την έντονη καθημερινή επαφή με τη γλώσσα - συχνά αποκαλούμενη «εμβάθυνση στη γλώσσα» - το παιδί σας απορροφά το λεξιλόγιο και τις συντακτικές δομές με έναν απολύτως φυσικό τρόπο, όπως στο πρόγραμμα της μητρικής γλώσσας. Τυπωμένες υποδείξεις και σύμβολα (ο «δάσκαλος» επί των φύλλων εργασίας) ενθαρρύνουν το παιδί σας να εργάζεται με προσοχή και φροντίδα. Έτσι αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και το εύρος της προσοχής τους, καθώς και ένα μεθοδικό τρόπο μάθησης, που θα τους ωφελήσουν στο σχολείο και σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Μετά το παιδί σας εξοικειώνεται συνειδητά με τη γραμματική η οποία του παρουσιάζεται σε μια πιο συμπαγή μορφή. Αργότερα, το παιδί σας θα στραφεί σε κείμενα προς ανάγνωση που σταδιακά θα γίνονται όλο και πιο μεγάλα και απαιτητικά. Στο υψηλότερο επίπεδο του προγράμματος το παιδί σας θα διαβάζει πρωτότυπα αγγλικά κείμενα. Επιπλέον, ακούει καθημερινά το δίσκο (CD), έτσι ώστε η  ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου να βελτιώνεται συνεχώς. Με την καθοδήγηση των ερωτήσεων αποκτά  άνεση στη διαχείριση κειμένων: Μαθαίνει να εντοπίζει τις σημαντικές πληροφορίες σε ένα κείμενο και να το κατανοεί επαρκώς.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.
12 ετών και άνω
Τα πρόγραμμα των αγγλικών της KUMON βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μια θετική προδιάθεση προς τα αγγλικά και να κατακτήσουν τη γλώσσα.

Μέσω της καθημερινής επαφής με τη γλώσσα το παιδί σας θα βελτιώσει γρήγορα τις γνώσεις του στα αγγλικά.

Η ανάλυση και η ερμηνεία περίπλοκων κειμένων με λεξιλόγιο από διάφορα πεδία γνώσης αφήνει περιθώριο στους μαθητές να αναπτύξουν τη δική τους γνώμη για όσα διάβασαν. Αυτή η ικανότητα είναι θεμελιώδης σε όλους τους τομείς της ζωής.

Στην πρώτη συνάντηση ο παιδαγωγός καθορίζει το επίπεδο γνώσεων του παιδιού σας και βάσει αυτού - ανεξαρτήτως ηλικίας - το εφοδιάζει με το κατάλληλο υλικό, ώστε το παιδί σας να αντιλαμβάνεται τις ασκήσεις ως πρόκληση και με χαρά να μαθαίνει με τη βοήθεια των παραδειγμάτων και να σημειώνει μόνο του πρόοδο.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση και ενισχύουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν αυτόνομα.

Bρείτε το πλησιέστερο Κέντρο Mάθησης KUMON

Eξειδικευμένο προσωπικό
Τιμές από €2,50 ανά ημέρα
1000+ Κέντρα στην Ευρώπη

Τι είναι η KUMON?

Kαθοδήγηση από ειδικούς

+

Αναγνωρισμένη μέθοδος

+

Αυτόνομη μάθηση

Μακροπρόθεσμη επιτυχία

=