Κέντρο Μάθησης KUMON δια ζώσης και διαδικτυακά

Εργαστείτε στο Κέντρο Μάθησης KUMON δια ζώσης ή από το σπίτι,
στο "διαδικτυακό Κέντρο Μάθησης

Αρχικά, η μέθοδος KUMON αναπτύχθηκε ως πρόγραμμα μάθησης για το σπίτι, αλλά ο παιδαγωγός παίζει βασικό ρόλο στη συνολική φιλοσοφία της KUMON. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν τακτική επαφή με τον παιδαγωγό τους, οι παιδαγωγοί μας προσφέρουν σήμερα επίβλεψη και υποστήριξη στο "διαδικτυακό Kέντρο Μάθησης", εκτός από δια ζώσης επισκέψεις στο Κέντρο Μάθησης.
Ακριβώς όπως και στη δια ζώσης εργασία στο Κέντρο Μάθησης, ο παιδαγωγός αναπτύσσει τις ατομικές μαθησιακές δεξιότητες και την ακαδημαϊκή πρόοδο κάθε παιδιού μέσω της στενής παρατήρησης της μαθησιακής στάσης, της προόδου κ.λπ. και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα παρέχοντας τα κατάλληλα φύλλα εργασίας βάσει των παρατηρήσεών του.

Ο συνδυασμός επιλεγμένων φύλλων εργασιών με εξατομίκευση για κάθε παιδί και προσεκτικής παρατήρησης από τον παιδαγωγό ενώ ο μαθητής εργάζεται πάνω σ' αυτά, εγγυάται την επιτυχία. Η συνεχής ανατροφοδότηση από τον παιδαγωγό, οι τακτικοί έλεγχοι γνώσεων και οι κατάλληλες οδηγίες συμβάλλουν επίσης σε αυτό, καθώς επίσης, υποστηρίζουν την πρόοδο της μάθησης του παιδιού.
 
Ο στόχος των προγραμμάτων KUMON εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων κάθε παιδιού στον μέγιστο βαθμό, καλλιεργώντας σε αυτό την κατάλληλη στάση απέναντι στη μελέτη και τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να μαθαίνει ανεξάρτητα και με ευχαρίστηση.

Περιηγηθείτε στα θέματα βοήθειας

Πατήστε επάνω στην παρακάτω εικόνα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικτυακή μάθηση στην KUMON και τα υβριδικά Κέντρα Μάθησης.

Βρείτε ένα Κέντρο Μάθησης KUMON κοντά σας

Οι παιδαγωγοί μας προσφέρουν επίσης διαδικτυακή υποστήριξη!