Πολιτική Απορρήτου

Η σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Παρακάτω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη φύση και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”).

Ι. Πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21W
40549 Düsseldorf
Τηλ.: +49 211 522858-0
Fax: +49 211 522858-49
info@kumon.de

II. Πληροφορίες σχετικά με τον Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον εξωτερικό μας συνεργάτη, Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Mr. Marc E. Evers
Weilerstr. 6
79252 Stegen
Deutschland

Telefon: +49 761-2057430
Web: www.datasekure.de

ΙΙΙ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας

Κάθε επίσκεψη της ιστοσελίδας μας καταγράφεται. Η καταγραφή περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει σε εμάς:
 • τη διεύθυνση IP που αντιστοιχεί στον υπολογιστή ή δρομολογητή σας
 • την ημερομηνία και ώρα επίσκεψή σας
 • τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας
 • το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας
 • τις σελίδες που επισκεφθήκατε
 • το όνομα και το μέγεθος του απαιτούμενου αρχείου (αρχείων)
 • ενδεχομένως επίσης τη διεύθυνση URL του ιστότοπου αναφοράς
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό της διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων, προς το σκοπό της βελτίωσης της ιστοσελίδας μας καθώς και για την ανάλυση σφαλμάτων και η σχετική τους επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας χρησιμοποείται μόνο σε ανώνυμη μορφή (συντομευμένη κατά τα τρία τελευταία ψηφία της). Κατά τα λοιπά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  μπορεί να εμφανίσει κενά ασφαλείας. Έτσι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ανεπιθύμητης πρόσβασης τρίτων. Έτσι, εμπιστευτικά δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε εμάς με διαφορετικό τρόπο, π.χ. ταχυδρομικώς.

Αιτήσεις Εργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αιτούντων θέσεως εργασίας προς το σκοπό επεξεργασίας της αίτησής τους. Η επεξεργασία μπορεί να λάβει χώρα και ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, όταν κάποιος αιτών εργασία υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητάς του με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω συμπλήρωσης διαδικτυακής φόρμας, που βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συνάψει τελικά σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα θέση εργασίας, τα διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν για την εκπλήρωση σκοπών σχετιζόμενων με την εργασιακή σχέση σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν συνάψει τελικά σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα θέσεως εργασίας, τα σχετικά έγγραφα της αίτησης διαγράφονται σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο,  ύστερα από την πλήρωση της θέσεως εργασίας, υπό την προϋπόθεση η διαγραφή δεν αντίκειται σε λοιπά έννομα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Τέτοιο έννομο συμφέρον αποτελεί, για παράδειγμα, η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο δίκης σύμφωνα με το Γενικό νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: “AGG”). Αιτήσεις εργασίας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς, μόνο εάν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: karriere@kumon.de. Εάν απευθύνετε το αίτημά σας σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας, το αίτημά σας δεν θα αναγνωριστεί από τα συστήμά μας και κατά συνέπεια δεν θα ληφθεί υπόψην. Θα πρέπει να γνωρίζετε, πως η αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων μέσω ηλεκτρικού μηνύματος δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο μετάδοσης αυτών. Από τη στιγμή, ωστόσο, που η αίτησή σας παραληφθεί από το διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, προστατεύεται μέσω της λήψης υψηλών προδιαγραφών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πως δεν έχουμε καμία επιρροή κατά τη δρομολόγηση της αίτησής σας μέσω του διαδικτύου και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που ο διακομιστής που διενεργεί την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει το πρόγραμμα STARTTLS, τότε και ο διακομιστής μας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλίσει την κρυπτογράφηση της μεταφοράς.

Δελτίο επικοινωνίας

Προσωπικά σας δεδομένα (όπως για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνσή σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας), τα οποία λαμβάνουμε από εσάς π.χ. στο πλαίσιο κάποιου ερωτήματος που μας απευθύνετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο μας τα δώσατε και ειδικότερα, προς το σκοπό της διευκόλυνσης της επικοινωνίας σας μαζί μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Άρθρου 6, Παράγραφος 1 (α) και (στ) του ΓΚΠΔ.

Ασφαλής μετάδοση δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης (πρωτόκολλο SSL) μέσω του HTTPS.

IV. Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να αναθέσουμε την εκτέλεση και διεκπεραίωση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η φιλοξενία της ιστοσελίδας μας έχει ανατεθεί σε παρόχους υπηρεσιών ιστού. Οι συμβατικές μας σχέσεις με τους παρόχους υπηρεσιών διέπονται από τις διατυπώσεις του Άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, οι οποιές θέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα προστασίας και ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων.

V. Συλλογή δεδομένων μέσω του Google-Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου, οι οποίες παράγονται από το Cookie μεταδίδονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση αυτής της ιστοσελίδας, με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το Cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

Αναφορά δημογραφικών στοιχείων και Συμφερόντων του Google Analytics
KUMON Deutschland GmbH χρησιμοποιεί τα cookies 1ου μέρους του Google Analytics με τα cookies διαφήμισης 3ου μέρους της Google μαζί για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics, την Αναφορά εμφανίσεων του Δικτύου εμφάνισης Google και την Αναφορά δημογραφικών στοιχείων και συμφερότων του Google Analytics. Εξαίρεση: Google Opt-Out.


VI. Στατιστικές WordPress

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το στατιστικό έργαλείο WordPress για τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Πάροχος είναι η Automattic Inc. 60, 29η Οδός, 343, San Francisco, CA 94110-4929, ΗΠΑ. Η WordPress χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω της χρήσης cookies, σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση IP σας, ανωνυμοποείται μετά την επεξεργασία και πριν την αποθήκευσή της. Τα Cookies του WordPress παραμένουν στην τελική συσκευή σας, μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Η αποθήκευση των στατιστικών που συλλέγονται από τα Cookies του WordPress, βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην ανωνυμοποιημένη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τη χρήση των τελευταίων μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή γενικά να αποκλείσετε και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των Cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση των Cookies, μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας για το μέλλον, κάνοντας κλίκ σε αυτόν τον σύνδεσμο και ενεργοποιώντας Cookies εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας: https://www.quantcast.com/opt-out/. Αν διαγράψετε τα Cookies από τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε από την αρχή την επιλογή Opt-Out.

VII. reCAPTCHA

Για την προστασία των αιτημάτων που υποβάλλετε μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της Google Inc. (Google). Το ερώτημα που σας υποβάλλουμε χρησιμεύει ωστέ να μπορέσουμε να διακρίνουμε, εάν η επιχειρούμενη είσοδος προέρχεται από φυσικό πρόσωπο ή εάν αποτελεί καταχρηστική απόπειρα εισόδου μέσω αυτοποιημένης, μηχανικής επεξεργασίας. Το ερώτημα περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και ενδεχομένως περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από την Google προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία reCAPTCHA. Για το σκοπό αυτό η καταχώρισή των στοιχείων σας θα μεταδοθεί στην Google και θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από εκείνη. Η χρήση της διευθύνσεως IP σας από την Google θα περιοριστεί εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκης Ένωσης και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταδοθεί η πλήρης διεύθυνση IP σας απευθείας στο διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και θα περικοπεί. Κατ’ εντολή του παρόχου αυτής της ιστοσελίδας η Google θα χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η διεύθυνση IP που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περίηγησής σας ως μέρος του reCAPTCHA δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ.1 εδ. 1 του ΓΚΠΔ.

VIII. Google Maps

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης των χαρτών Google. Πάρόχος της εν λόγω υπηρεσίας είναι η Google Inc. Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Για τη χρήση των υπηρεσιών χαρτογράφησης είναι απαραίτητο να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση IP σας.  Αυτού του είδους οι πληροφορίες κατά κανόνα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Ο πάροχος αυτής της σελίδας δεν επηρεάζει τη διακομιδή των προσωπικών δεδομένων. Η χρήση των υπηρεσιών της Google Maps γίνεται προς το σκοπό της ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών προσφορών μας και της εύκολης εύρεσης των θέσεων που καθορίζουμε στον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία αυτή συγκαταλέγεται στα έννομα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ. Εάν δεν είστε σύμφωνοι με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας δίνεται η επιλογή της απενεργοποίησης της υπηρεσίας των Χαρτών της Google και της αποτροπής της μετάδοσης των δεδομένων σας στην Google με τον τρόπο αυτό. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Java Script στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες της Google ή θα είστε σε θέση να τους χρησιμοποιήσετε μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

IX. Adwords και Google Ads Conversion

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Adwords. Το Google Adwords είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”). Στο πλαίσιο του Google Adwords χρησιμοποιούμε το λεγόμενο Conversion-Tracking. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google, σας έχει οριστεί ένα Cookie παρακολούθησης μετατροπών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας. Τα Cookies λήγουν συνήθως μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να ταυτοποιήσουν προσωπικά τους χρήστες. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί συγκεκριμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας και δεν έχει λήξει ακόμη το Cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του, μπορεί τόσο το Google όσο και εμείς να αναγανωρίσουμε ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Google AdWords έχει οριστεί ένα διαφορετικό Cookie. Επομένως, τα Cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των Cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για εκείνους τους διαφημιζομένους του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση των μετατροπών. Οι πελάτες πληροφορούνται για το συνολικό αριθμό των χρηστών, που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα που έχει επισημανθεί με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Παρόλαυτα δεν λαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες τους επιτρέπουν να ταυτοποιήσουν προσωπικά τους χρήστες με βάση αυτήν. Εάν δεν θέλετε να αποτελέσετε αντικείμενο παρακολούθησης, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν, μέσω της απλής απενεργοποίησης του Cookie παρακολούθησης μετατροπών που έχετε εγκατεστημένο στο λογιστικό του προγράμματος περιήγησής σας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπεριληφθούν στατιστικά στοιχεία στη σχετική παρακολούθηση μετατροπών. Η αποθήκευση των Cookies Μετρατροπής βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιώσει τόσο την ιστοσελίδα του όσο και τη διαφήμισή του. Περισσότερες πληροροφίες τόσο για το Google Adwords όσο και για το την παρακολούθηση μετατροπών της Google μπορείτε να βρείτε στη Δηλώση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Μπορείτε να ρθυμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τα Cookies και να επιτρέπετε ή να αποκλείετε την εφαρμογή τους σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή τους σε περίπτωση κλεισίματος του προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση των Cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

Χ. Υπηρεσίες Επαναληπτικού Marketing της Google Ads (Google Ads Remarketing)

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την εφαρμογή των Υπηρεσιών Επαναληπτικού Marketing της Google (Google Remarketing) σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες εφαρμογές του Google AdWords και του Google DoubleClick. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να συσχετίστούν οι στοχευμένες ομάδες διαφημίσεων που δημιουργήθηκαν μέσω του επαναληπτικού Marketing της Google με τις διαλειτουργικές υπηρεσίες της Google Adwords και της Google DoubleClick. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμφανιστούν σε άλλη τελική συσκευή σας (π.χ. κινητό) εξατομικευμένα και σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία βασίζονται σε προγενέστερες συνήθειες χρήσης και περιήγησής σας σε άλλη τελική συσκευή (π.χ. tablet ή Η/Υ). Αφότου δώσετε τη συγκατάθεσή σας η Google θα συσχετίσει το ιστορικό περιήγησης ιστού και εφαρμογών με το Google λογαριασμό σας για αυτόν τον σκοπό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εμφανίζονται σε κάθε τελική συσκευή στην οποία συνδέεστε μέσω του προσωπικού σας Google λογαριασμού τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η δυνατότητα, το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά στοιχεία χρηστών που έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του Google, τα οποία συνδέονται προσωρινώς με τα δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να καθορίσουν και να δημιουργήσουν στοχευμένο κοινό. Μπορείτε να εξαιρεθείτε οριστικά από τη διαλειτουργική υπηρεσία του επαναληπτικού Marketing/στοχευμένης διαφήμισης απενεργοποιώντας τις εξατομικευμένες διαφήμισεις στον Google λογαριασμό σας. Θα πρέπει απλώς να ακολουθήσετε αυτό το σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Η συγκέντρωση των δεδομένων που συλλέγονται στο Google λογαριασμό σας, βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να παρέχετε στη Google ή να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή (Άρθρ. 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ). Για την περίπτωση των λειτουργιών συλλογής δεδομένων που δεν συγχωνεύονται στο Google λογαριασμό σας (για παράδειγμα επειδή δεν διαθέτετε λογαριασμό Google ή επειδή έχετε αντιταχθεί στη συγχώνευση), η συλλογή δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον προκύπτει από το γεγονός πως ο διαχειριστής του ιστοτόπου στοχεύει στην ανώνυμη ανάλυση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου για διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google στην εξής διεύθυνση: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

ΧΙ. Conversant Media-Mediaplex

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, USA. Οι τελευταίες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας στοχοθετημένες διαφημίσεις. Νομική βάση για αυτή τη χρήση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του παρόχου και τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας: https://optout.conversantmedia.com/

ΧΙΙ. SessionCam

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης SessionCam Ltd. St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Αγγλία. Με τη βοήθεια των Cookies, καταγράφουμε και αναλύουμε την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι καθώς και την εισαγωγή κειμένου στον υπολογιστή σας. Προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και τα τραπεζικά σας στοιχεία, καλύπτονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Οι διευθύνσεις IP ειναι ψευδοποιημένες και δεν συνδέονται με την αντίστοιχη εγγραφή. Οι πληροφορίες που παράγονται μέσω της χρήσης Cookie μεταδίδονται σε ένα διακομιστή του Session Cam. Τα δεδομένα που παρέχονται από το Session Cam, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου μας. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί το Άρθρο 6 παρ.1 στ) του ΓΚΠΔ. Πατώντας το λινκ που ακολουθεί μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων: https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το SessionCam μπορείτε να βρείτε εδώ: https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

XII. Dotomi

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, 81671, Μόναχο, Γερμανία. Η Conversant χρησιμοποιεί Cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς καθώς και η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή στην ιστοσελίδα μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP καθώς και η δραστηριότητα των χρηστών στην ιστοσελίδα μας, μεταφέρονται σε διακομιστές μετατροπής και υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση εντός της Ευρωπαικής Ένωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες ως προς την πολιτική απορρήτου της Conversant μπορείτε να βρείτε εδώ: http://de.conversantmedia.eu/legal/datenschutzerklaerung

XIV. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης/Plugins

Wistia

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Plugins της διαδικτυακής πύλης Wistia. Πάροχος είναι η Wistia Inc. 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία απ’ τις ιστοσελίδες μας, η οποία είναι εξοπλισμένη με Plugin Wistia, ο εξυπηρετητής της Wistia θα πληροφορηθεί για τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνει η Wistia τη διεύθυνσή IP σας. Το ίδιο ισχύει εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στη Wistia ή εάν δεν έχετε λογαριασμό Wistia. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Wistia μεταδίδονται στον εξυπηρετητή της Wistia στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Wistia μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Wistia: https://wistia.com/privacy

Facebook Pixel

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί για την μέτρηση των μετατροπών το εικονοστοιχείο-Pixel του Facebook, Facebook Inc., 1601, S. California, Palk Alto, CA 94304, ΗΠΑ (“Facebook”). Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι ανακατευθύνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου αφότου κάνουν κλικ σε κάποια διαφήμιση στο Facebook. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και την έρευνα αγοράς με στόχο τη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο παραμένουν ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας και δεν μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να διευθύνει διαφημίσεις που βρίσκονται τόσο σε ιστοσελίδες του Facebook καθώς και εκτός του Facebook. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενου επηρεασμού από εμάς ως διαχειριστές της ιστοσελίδας. Περισσότερες πληροφορορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Επαναληπτικού Marketing-Custom Audiences μέσω της ενότητας των Ρυθμίσεων διαφημίσεων:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτήν την ενέργεια, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις λόγω ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Συμμαχίας διαδραστικών ψηφιακών διαφημίσεων:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Στην ιστοσελίδα είναι ενσωματωμένα Plugins του κοινωνικού δικτύου Facebook, πάροχος του οποίου αποτελεί το Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, ΗΠΑ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα Plugins του Facebook είτε από το λογότυπο του Facebook είτε από το κουμπί “Μου αρέσει” στην ιστοσελίδα μας. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των Plugins του Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Τη στιγμή που αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείται μέσω του Plugin απευθείας σύνδεση του προγράμματος περιήγησής σας και των διακομιστών του Facebook. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνει το Facebook την πληροφορία, ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Όταν πατάτε το κουμπί “Μου αρέσει” ενώ είστε συνδεδεμένοι με το λογαριασμό του Facebook σας, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με το προφίλ σας στο Facebook. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Facebook μπορεί να καταχωρίσει την επίσκεψή της ιστοσελίδας μας στο προφίλ σας στο Facebook. Θα πρέπει να επιστήσουμε την πρόσοχή σας στο ότι ως πάροχοι της ιστοσελίδας δεν λαμβάνουμε γνώση ούτε των διαβιβαζόμενων δεδομένων ούτε της χρήσης αυτών από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα παραπάνω ανατρέξατε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php. Εάν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέσει την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας με το λογαριασμό σας ως χρήστης του Facebook, τότε σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε από τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Facebook.

Twitter Plugin

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται λειτουργίες της υπηρεσίας του Twitter. Πάρόχος των υπηρεσιών αυτών είναι το Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία του “Re-Tweet”, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε θα συνδεθούν με το λογαριασμό σας στο Twitter και θα κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται επίσης και στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ως πάροχος της ιστοσελίδας δεν λαμβάνουμε γνώση ούτε των διαβιβαζόμενων δεδομένων ούτε της χρήσης αυτών από το Twitter. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του Twitter στις ρυθμίσεις του λογαριασμού στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://twitter.com/account/settings ändern.

XV. Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η χρήση των Cookies αποσκοπεί στο να κάνει την περίηγηση στο διαδίκτυο πιο φιλική προς τον χρήστη. Επιτρέπουν, για παράδειγμα, στο χρήστη να παραμένει αναγωρισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας χωρίς να χρειάζεται να επαναεισάγει διαρκώς το όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασης. Τα Cookies δεν προκαλούν ζημία στον υπολογιστή σας και διαγράφονται μετά τη λήξη της συνεδρίας. Η νομική βάση για την επεξεργασία ερείδεται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ορισμένα από τα χρησιμοποιούμενα Cookies θα διαγραφούν αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας (τα λεγόμενα Cookies συνεδρίας). Κάποια Cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (persistent Cookies). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με τη χρήση Cookies χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας προσφοράς και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση Cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε η αποθήκευση των Cookies να μη γίνεται αποδεκτή. Σημειώστε ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

ΧVI. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (κατά τα άρθρα 15-21 του ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποιά προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον υφίσταται μια απ’ τις εξής προϋποθέσεις:
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα δεν είναι απαραίτητα ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλον τρόπο σε επεξεργασία
 • Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Εάν έχετε κάνει χρήση του δικαιώματος εναντίωσής σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι που να επιβάλλουν την επεξεργασία
 • Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
Το δικαίωμα διαγραφής ωστόσο δεν υφίσταται εάν αυτό αντιβαίνει στα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου της επεξεργασίας. Η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος γίνεται δεκτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Η διαγραφή δεν είναι δυνατή λόγω της ύπαρξης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων
 • Ακόμα και στην περίπτωση που τα δεδομένα δεν μπορούν να διαγραφούν, το υποκείμενο των δικαιωμάτων ενδέχεται να διατηρεί το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας.
Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
 • Όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και εξ’ αυτού του λόγου ελέγχουμε την ακρίβεια αυτών
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε εμάς αλλά εσείς ζητάτε τη διατήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση των νομικών σας αξιώσεων
 • Όταν έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι έννομοι λόγοι που έχουμε για την επεξεργασία υπερτερούν των δικών σας
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς. Προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από εμάς να είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή η εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία να πραγματοποείται με αυτοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανα πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Δικαίωμα ανάκλησης

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανα πάσα στιγμή.

XVII. Ενδεικτικές προθεσμίες για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει νόμιμη προθεσμία για τη διατήρηση των δεδομένων, τα δεδομένα είτε διαγράφονται είτε καταστράφονται, όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Υπάρχουν διαφορετικές προθεσμίες για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά το γερμανικό δίκαιο. Έτσι, προσωπικά δεδομένα με φορολογική συνάφεια πρέπει να διατηρηθούν για 10 (δέκα) χρόνια, ενώ δεδομένα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του εμπορικού δικαίου, διατηρούνται για 6 (έξι) χρόνια. Τέλος, η περίοδος διατήρησης εξαρτάται από νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες για παράδειγμα σύμφωνα με τα άρθρα 195 επ. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, ανέρχονται κατά κανόνα στα τρία χρόνια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανέλθουν και στα 30 (τριάντα) χρόνια.

XVII. Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή

Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό. Υπεύθυνη εποπτική για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

ΧΙΧ. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Γερμανικού Telenmediengesetz). Ωστόσο, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν τρίτοι ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα (Άρθρο 8 εώς 10 του Γερμανικού Telemediengesetz). Αυτό δεν επηρεάζει υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού χρήσης πληροφοριών τις οποίες υπέχουμε κατά τους γενικούς νόμους. Αυτού του είδους η ευθύνη ωστόσο υφίσταται από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα λάβουμε γνώση της συγκεκριμένης παράβασης. Από τη στιγμή που θα πληροφορηθούμε τη σχετική παράβαση θα απομακρύνουμε αμέσως
το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Νομική ευθύνη για συνδέσμους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους τρίτων, στη διαμόρφωση του περιεχομένου των οποίων, δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ξένο περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο των ιστότοπων προς τους οποίους παραπέμπουμε ευθύνεται πάντα ο πάροχος ή ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας. Οι ιστότοποι προς τους οποίους παραπέμπουμε ελέγχονται κατά τη στιγμή της παραπομπής προς τους εξωτερικούς συνδέσμους για πιθανές νομικές παραβιάσεις. Δεν μπορεί ωστόσο να αξιωθεί από εμάς ο διαρκής έλεγχος του περιεχομένου των εξωτερικών ιστότοπων εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παραβιάσεως του νόμου. Οι εν λόγω ιστότοποι θα αφαιρεθούν αμέσως μόλις διαπιστωθούν τυχόν νομικές παραβιάσεις.