Πρόγραμμα Αγγλικών

Αγγλικά για παιδιά

Το πρόγραμμα Αγγλικών της KUMON στοχεύει στο να αναπτυχθούν τα κίνητρα και η ικανότητα των παιδιών να προσεγγίζουν με χαρά, να διαβάζουν και να κατανοούν πρωτότυπα αγγλικά κείμενα. Οι μαθητές μας, που μπορούν να  ξεκινήσουν από το δεύτερο έτος της ζωής τους, μαθαίνουν βάσει των ικανοτήτων τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και σχολικής τάξης. Αναπτύσσουν την ικανότητα να μαθαίνουν αυτόνομα, ο καθένας με τον δικό του ρυθμό.

Μόνον αφότου ένα θέμα έχει γίνει πλήρως κατανοητό και ο μαθητής νιώθει άνετα με αυτό, προχωρούμε στο επόμενο. Οι μαθητές ξεκινούν από ένα εξατομικευμένο σημείο εκκίνησης το οποίο καθορίζεται σε μια δωρεάν συνάντηση αξιολόγησης.

 

Το παιδί μου είναι...

Το πρόγραμμα αγγλικών της KUMON επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν αγγλικά με έναν φυσικό τρόπο, σαν να είναι η μητρική τους γλώσσα. Οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια υψηλού επιπέδου σε επικοινωνιακό επίπεδο, με έναν προοδευτικό τρόπο που έχει προσαρμοστεί στις έως τώρα προσωπικές ικανότητές τους, στη χρήση του γραπτού λόγου και όπως και στην κατανόηση πρωτότυπων κειμένων στα αγγλικά.

Τα αποκλειστικά αυτο-επεξηγηματικά υλικά μας, μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε κάθε μαθητή, να αναπτύσσουμε στο μέγιστο την ικανότητά του για αυτόνομη μάθηση και να ενθαρρύνουμε την πρόοδό του μέσω της κατάκτησης αυτής της νέας γλώσσας.

Ξεκινάμε με την απλή επανάληψη λέξεων, ενώ η δυσκολία αυξάνεται σε κάθε επίπεδο, έως την ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων στο ανώτατο επίπεδο.

Οι μαθητές χτίζουν επάνω στις ικανότητες που έχουν αναπτύξει στα προηγούμενα επίπεδα, κάτι που εγγυάται στέρεη κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής στην πράξη όσων έχουν μάθει. Σε κάθε επίπεδο το υλικό μας περιλαμβάνει φύλλα ασκήσεων και ακουστικό υλικό, με τα οποία οι μαθητές ακολουθούν ένα αποτελεσματικό καθημερινό πρόγραμμα εργασίας. Ακούνε το ακουστικό υλικό και επαναλαμβάνουν.

Με τη μέθοδο αγγλικών της KUMON το παιδί σας ξεκινά σε ένα επίπεδο που του είναι ευχάριστο. Αυτό το ατομικό σημείο εκκίνησης καθορίζεται σε μια δωρεάν διαδικασία αξιολόγησης.

Θέλω να βοηθήσω το παιδί μου να...

Το πρόγραμμα αγγλικών της KUMON βοηθά τα παιδιά να βελτιώνουν την ικανότητα συγκέντρωσής τους. Ο ρυθμός στο δίσκο (CD) βοηθά τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. Οι ήχοι που ακούγονται στο δίσκο τραβάνε την προσοχή του παιδιού. Ο στοχευμένος έπαινος του παιδαγωγού για την παρατεταμένη συγκέντρωση του παιδιού σας συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας συγκέντρωσης. Το παιδί σας μαθαίνει σταδιακά να παραμένει όλο και περισσότερο εστιασμένο σε ό,τι κάνει.
Στην KUMON κάθε μαθητής εργάζεται στο επίπεδο που του αντιστοιχεί καλύτερα και βάσει του οποίου μπορεί να σημειώνει καθημερινή πρόοδο. Οι παιδαγωγοί στα κέντρα μάθησης ΚUMON  φροντίζουν ώστε να παρατηρεί και ο ίδιος αυτή την καθημερινή πρόοδο, όσο μικρή κι αν είναι. Από την καθημερινή εμπειρία επιτυχίας, με σκέψεις ή συναισθήματα όπως: «Τα κατάφερα!», «Έμαθα κάτι καινούριο!», ο μαθητής αντλεί όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε συνδυασμό με την καθοδήγηση του παιδαγωγού στο κέντρο μάθησης, το πρόγραμμα προσφέρει μια θετική εμπειρία που χαρίζει στο παιδί σας τα εφόδια να πετύχει στο πρόγραμμα των αγγλικών, και στη μάθηση γενικώς.
Στην KUMON αναπτύσσουμε την ικανότητα μάθησης ούτως ώστε η μάθηση να μπορεί να προσφέρει στο άτομο χαρά. Η καθημερινή ακρόαση του δίσκου (CD), ενώ παράλληλα κοιτά το συνοδευτικό βιβλίο, μαθαίνει στο παιδί σας να συνδυάζει ήχους με εικόνες και αργότερα με λέξεις και προτάσεις. Τότε μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση.


Η μάθηση με την KUMON αποτελεί ένα γερό εφαλτήριο για μια πετυχημένη μάθηση στο μέλλον. Με την KUMON φροντίζετε ώστε οι πρώτες μαθησιακές εμπειρίες του παιδιού σας να είναι θετικές και να αποκτήσει πολύτιμες ικανότητες όπως συγκέντρωση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επιμονή, που θα του είναι απαραίτητες ώστε να προχωρήσει περαιτέρω.


Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί όχι μόνο με στόχο να δημιουργεί εξ αρχής μια πολύ θετική προδιάθεση προς τη μάθηση, αλλά και να δίνει στο παιδί τις βάσεις που χρειάζεται, ώστε να προχωρήσει σε ένα συγκριτικά πιο απαιτητικό επίπεδο.
                                                                                                                                                                        

 


Ο παιδαγωγός εξετάζει πρώτα πώς το παιδί σας χειρίζεται την ακρόαση του δίσκου στα Αγγλικά (CD) και πώς αντιδρά σε μικρές υποδείξεις. Έτσι, ο παιδαγωγός ξέρει άμεσα με τι κίνητρα ξεκινά το παιδί σας και πόσο μπορεί να προχωρήσει, ακόμα και αν δεν έχει προγενέστερες γνώσεις αγγλικών.

Μέσω αγγλικών τραγουδιών που εγείρουν το ενδιαφέρον του, το παιδί σας ακούει λέξεις και προτάσεις από ένα δίσκο (CD) και τις επαναλαμβάνει. Έτσι αναπτύσσεται η ευχέρεια στον προφορικό λόγο. Εικονογραφημένα συνοδευτικά φυλλά εργασιών εξασφαλίζουν την κατανόηση του σχετικού περιεχομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί αποκτά ένα αρχικό λεξιλόγιο και αφομοιώνει πολύ φυσικά συντακτικές δομές, όπως κατά την εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας. Τυπωμένες υποδείξεις και σύμβολα ενθαρρύνουν τα παιδιά να δουλεύουν με προσοχή και φροντίδα. Έτσι αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και το εύρος της προσοχής τους, καθώς και ένα μεθοδικό τρόπο μάθησης, που θα τους ωφελήσουν στο σχολείο και σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Στη συνέχεια, το παιδί σας μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει, και εξοικειώνεται με τη γραμματική σε σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό αυτοτελή επίπεδα μάθησης. Ακούει τα κείμενα πρώτα σε δίσκο (CD) και βελτιώνει την ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση όλο και πιο απαιτητικών κειμένων. Με την πολλαπλή καθοδήγηση μέσω ερωτήσεων επάνω στο κείμενο, το παιδί μαθαίνει να καταπιάνεται αυτόνομα με τις ασκήσεις και να κατανοεί επαρκώς ένα κείμενο.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.

Θέλω να βοηθήσω το παιδί μου να...

Οι ασκήσεις των αγγλικών της KUMON αναπτύσσουν τις ικανότητες του παιδιού σας να ακούει, να διαβάζει, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα. Αρχικά τίθενται οι βάσεις που χρειάζονται για να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν περίπλοκα κείμενα. Καθορίζουμε σε ποιο επίπεδο του προγράμματος πρέπει να δουλεύει το παιδί σας, ώστε να του δώσουμε τη δυνατότητα να εδραιώσει τις βάσεις του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, προτού προχωρήσει προς επίπεδα αυξημένης δυσκολίας.

Οι μαθητές αποκτούν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και παρατηρούν ότι μπορούν να πάνε πιο μακριά.
Στο κέντρο μάθησης KUMON το παιδί σας μπορεί γρήγορα να χαρεί τις πρώτες μαθησιακές επιτυχίες του, όπως για παράδειγμα ότι έμαθε νέες λέξεις ή ότι μπορεί να διαβάζει κείμενα με μεγαλύτερη ευχέρεια. Όσο περισσότερο προχωρά ένας μαθητής στο πρόγραμμα, τόσο αυξάνεται το εύρος και ο βαθμός δυσκολίας των κειμένων που μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί το παιδί σας, προσφέροντάς του έναν επιπλέον λόγο για χαρά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα με τη χαρά για την ανάπτυξη των δικών του ικανοτήτων, το παιδί σας θα επηρεαστεί ποικιλοτρόπως από την παγκόσμια λογοτεχνία που θα διαβάζει, από το πρωτότυπο, στα ανώτερα επίπεδα.

Η KUMON γεννά μια αγάπη προς την ανάγνωση στα αγγλικά γενικότερα. Το παιδί σας θα αποκτά θάρρος στην ανάγνωση όλο και περισσότερων αγγλικών κειμένων και θα χάνει τον οποιοδήποτε φόβο του. Πολλοί απόφοιτοί μας αναφέρουν ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των σποδών τους διαβάζουν με ευχαρίστηση βιβλία στα αγγλικά.


 
Η KUMON επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν σύμφωνα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους, χωρίς να περιορίζονται από την ηλικία ή τη σχολική τάξη τους, όπως συμβαίνει στα αθλήματα ή τη μουσική. Όποιος κατέχει ένα θέμα τόσο καλά, ώστε να το βρίσκει εύκολο, προχωρά στο επόμενο. Έτσι οι μαθητές που είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν περίπλοκες ασκήσεις μπορούν να προχωρήσουν πέρα από το επίπεδο της σχολικής τους τάξης και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. Το πιο σημαντικό: Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να δουλεύουν αυτόνομα με άγνωστη ύλη.

Στην πρώτη συνάντηση ανιχνεύονται οι ικανότητες κάθε μαθητή και βάσει αυτών - ανεξαρτήτως ηλικίας - ορίζεται ένα σημείο εκκίνησης, από το οποίο το παιδί σας μπορεί να ξεκινήσει με ισχυρά κίνητρα.

Το παιδί σας εργάζεται καθημερινά με ένα δίσκο (CD), επαναλαμβάνοντας όσα ακούει και μελετώντας το συνοδευτικό βιβλίο, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση. Με την έντονη καθημερινή επαφή με τη γλώσσα - συχνά αποκαλούμενη «εμβάθυνση στη γλώσσα» - το παιδί σας απορροφά το λεξιλόγιο και τις συντακτικές δομές με έναν απολύτως φυσικό τρόπο, όπως στο πρόγραμμα της μητρικής γλώσσας. Τυπωμένες υποδείξεις και σύμβολα (ο «δάσκαλος» επί των φύλλων εργασίας) ενθαρρύνουν το παιδί σας να εργάζεται με προσοχή και φροντίδα. Έτσι αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και το εύρος της προσοχής τους, καθώς και ένα μεθοδικό τρόπο μάθησης, που θα τους ωφελήσουν στο σχολείο και σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Μετά το παιδί σας εξοικειώνεται συνειδητά με τη γραμματική η οποία του παρουσιάζεται σε μια πιο συμπαγή μορφή. Αργότερα, το παιδί σας θα στραφεί σε κείμενα προς ανάγνωση που σταδιακά θα γίνονται όλο και πιο μεγάλα και απαιτητικά. Στο υψηλότερο επίπεδο του προγράμματος το παιδί σας θα διαβάζει πρωτότυπα αγγλικά κείμενα. Επιπλέον, ακούει καθημερινά το δίσκο (CD), έτσι ώστε η  ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου να βελτιώνεται συνεχώς. Με την καθοδήγηση των ερωτήσεων αποκτά  άνεση στη διαχείριση κειμένων: Μαθαίνει να εντοπίζει τις σημαντικές πληροφορίες σε ένα κείμενο και να το κατανοεί επαρκώς.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.

Θέλω να βοηθήσω το παιδί μου να...

Το πρόγραμμα των αγγλικών της KUMON εστιάζει στο να κατανοούν οι μαθητες προχωρημένα κείμενα στα Αγγλικά και να είναι σε θέση να επικοινωνούν άνετα προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσα.

Το παιδί σας όμως δε μαθαίνει μόνο Αγγλικά: Η μέθοδος της KUMON ενδυναμώνει την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, την αντοχής και την προσεκτικής εστίασης, καθώς και την ικανότητα αυτοελέγχου και διόρθωσης των ιδίων σφαλμάτων. Έτσι, η καθημερινή μάθηση με την KUMON συμβάλλει γενικώς σε μια καλή στάση απέναντι στη μάθηση και την εργασία, στοιχεία που θα ωφελήσουν το παιδί σας αργότερα στο σχολείο και στην εργασιακή ζωή του.                                                                                                                                                 
 
Με το πρόγραμμα Αγγλικών για παιδιά της KUMON οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στην ανάγνωση και τη γραφή των αγγλικών.  Το πρόγραμμα δεν υπόκειται σε κανένα σχολικό εκπαιδευτικό  πρόγραμμα. Ανάλογα με τις ατομικές ικανότητές του, κάθε μαθητής προχωρά με τη βοήθεια των δίσκων (CD), των βιβλίων και των φύλλων εργασίας. Μαθαίνει τη σωστή προφορά, διευρύνει το λεξιλόγιό του και βελτιώνει συνεχώς την κατανόησή του σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και την ικανότητα να σχηματίζει προτάσεις. Παράλληλα με αυτές τις ικανότητες επί του αντικειμένου, αναπτύσσει την παρατηρητικότητά του, το βαθμό συγκέντρωσης, την αντοχή, την προσοχή και τη χαρά αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Μέσω της εργασίας με επιλογές από μια πληθώρα κειμένων δίνουμε στους μαθητές κίνητρο να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε διάφορα θέματα. Χάρη στις γλωσσικές τους γνώσεις μπορούν να ενημερώνονται στα αγγλικά αποκτώντας την πιο επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με κάθε θέμα που τους ενδιαφέρει.

 
Στην KUMON Ελλάδας οι μαθητές μπορούν να μορφωθούν πολύ πιο πέρα από το επίπεδο της σχολικής τους τάξης, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα κατακτήσουν τη γνώση αυτή και τις σχετικές ικανότητες μόνοι τους.

Δεν τους διδάσκουμε, αλλά τους δίνουμε συμβουλές προκειμένου να μπορούν να εκμαιεύουν τη γνώση μέσα από την ύλη. Για μας, κύρια προτεραιότητα είναι η αυτόνομη μάθηση, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της μεθόδου της KUMON.

Αν εσείς κρίνεται ως κομβικής σημασίας το παιδί σας να μαθαίνει μόνο του, τότε η KUMON είναι η σωστή μέθοδος για εσάς!

Τα πρόγραμμα των αγγλικών της KUMON βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μια θετική προδιάθεση προς τα αγγλικά και να κατακτήσουν τη γλώσσα.

Μέσω της καθημερινής επαφής με τη γλώσσα το παιδί σας θα βελτιώσει γρήγορα τις γνώσεις του στα αγγλικά.

Η ανάλυση και η ερμηνεία περίπλοκων κειμένων με λεξιλόγιο από διάφορα πεδία γνώσης αφήνει περιθώριο στους μαθητές να αναπτύξουν τη δική τους γνώμη για όσα διάβασαν. Αυτή η ικανότητα είναι θεμελιώδης σε όλους τους τομείς της ζωής.

Στην πρώτη συνάντηση ο παιδαγωγός καθορίζει το επίπεδο γνώσεων του παιδιού σας και βάσει αυτού - ανεξαρτήτως ηλικίας - το εφοδιάζει με το κατάλληλο υλικό, ώστε το παιδί σας να αντιλαμβάνεται τις ασκήσεις ως πρόκληση και με χαρά να μαθαίνει με τη βοήθεια των παραδειγμάτων και να σημειώνει μόνο του πρόοδο.

Σε κάθε επίπεδο του προγράμματος αγγλικών οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, χτίζουν μια στέρεη κατανόηση και ενισχύουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν αυτόνομα.

Περιεχόμενο προγράμματος Αγγλικών της KUMON

Πατήστε πάνω στις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το υλικό του προγράμματος Αγγλικών της KUMON

Σύρετε για να δείτε περισσότερα

Ακρόαση

Στα επίπεδα 7A, 6A και 5A οι μαθητές ακούν αγγλικές λέξεις και εξασκούνται στο να τις μιμούνται και μετά να τις λένε και οι ίδιοι. Ο ρυθμός από το δίσκο (CD) τούς βοηθά να αναπτύξουν τη συγκέντρωσή τους και μια καλή ροή εργασίας.

Στο επίπεδο 7Α οι μαθητές ακούνε αρχικά μεμονωμένες λέξεις. Στο βάθος, ακούγεται το γάβγισμα ενός σκύλου για τη λέξη «dog», για το «truck» - το βούισμα μιας μηχανής κλπ, έτσι ώστε η πρώτη γνωριμία με τα αγγλικά να είναι σχεδόν εξίσου φυσική, όσο και η εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας.


Αυτό διατηρεί τη χαρά της μάθησης και ξυπνά την περιέργεια. Στο επίπεδο 6Α προστίθενται και οι πρώτοι αριθμοί, καθώς και χρώματα και επιπλέον επίθετα, στο επίπεδο 5Α οι μαθητές ακούνε ολόκληρες προτάσεις και τις επαναλαμβάνουν. Σε ασκήσεις επιλογής πρέπει να δείξουν τη σωστή εικόνα κατά την ακρόαση. Αυτό εδραιώνει την κατανόησή τους για τον προφορικό λόγο.

Μέσω της καθημερινής εντατικής άσκησης με το δίσκο (CD) τα παιδιά αναπτύσσουν στα αρχικά επίπεδα μια σαφή και καθαρή προφορά.

 

Γραφή και Aνάγνωση

Στα επίπεδα 4Α, 3Α, 2Α των Αγγλικών οι μικροί μαθητές μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση και αναπτύσσουν μεθοδικότητα στον τρόπο εργασίας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές αρχίζουν να νιώθουν εδώ σιγουριά στην ορθογραφία και στην προφορά.
Στο επίπεδο 4Α οι μαθητές κυρίως αντιγράφουν λέξεις, στο επίπεδο 3Α, πλέον γράφουν λέξεις ενώ στο επίπεδο 2Α εξασκούνται στο να γράφουν μόνοι τους προτάσεις. Αποκτούν σε αρχικό επίπεδο την ικανότητα διόρθωσης. Και στα τρία επίπεδα οξύνουν την κατανόησή τους σε επίπεδο γραπτού λόγου, συνδέοντας μέσω γραμμών λέξεις με απεικονίσεις (εικόνες ή σχήματα).
                                                                                                                      
Η αλληλουχία με την οποία παρουσιάζονται όλα τα σύμφωνα, τα φωνήεντα και οι συνδυασμοί ήχων έχει συντονιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αφομοιώσουν καλά λεπτές διαφορές στον τρόπο γραφής και προφοράς - και αυτό το κάνουν με όλες τους τις αισθήσεις: Συνεχίζουν να ακούν καθημερινά δύο κομμάτια από το δίσκο (CD), επαναλαμβάνουν όσα άκουσαν και διαβάζουν φωναχτά όσα γράφουν στο φύλλο εργασίας τους.
 

Βάση της καθημερινής επικοινωνίας

Στα επίπεδα A, B και C οι μαθητές εξασκούνται σε απλές εκφράσεις της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, για παράδειγμα για να ευχηθείς ή να προτείνεις κάτι. Με τη βοήθεια των πληροφοριών που παρέχονται γράφουν προτάσεις και συμπληρώνουν διαλόγους. Αυτή η διαδικασία τους διδάσκει παρατηρητικότητα, προσοχή και ακρίβεια, καθώς επίσης και την ικανότητα να μαθαίνουν αυτόνομα μέσω παραδείγματος.

Οι μαθητές χτίζουν ένα γερό λεξιλόγιο και χαίρονται με την αυξημένη ικανότητά τους να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα.
Οι συντακτικές μορφές που θα εξεταστούν σε μεταγενέστερα επίπεδα εμπεδώνονται ήδη από τώρα με την εντατική χρήση της ύλης, δηλαδή μέσω της καθημερινής εμβάθυνσης - πολλή ακρόαση, μίμηση, γραφή και ανάγνωση φωναχτά. Η ξένη γλώσσα αρχίζει και γίνεται δεύτερη φύση.

Συντακτικές δομές

Η έμφαση στα επίπεδα D, E και F δίνεται στις συντακτικές δομές.

Σαν να χτίζουν με τουβλάκια, οι μαθητές διευρύνουν την ικανότητά τους να σχηματίζουν μόνοι τους προτάσεις. Με τον αυξανόμενο όγκο γραπτών ασκήσεων οι μαθητές σφυρηλατούν την αντοχή τους. Στο επίπεδο Ε εισάγονται οι παρελθοντικοί χρόνοι, και στο επίπεδο F οι μαθητές μαθαίνουν έναν διαφοροποιημένο τρόπο έκφρασης με την εισαγωγή βοηθητικών ρημάτων όπως το «can», «may» και «should».
Η μάθηση εξακολουθεί να γίνεται βιωματικά, καθώς οι μαθητές μιμούνται τα παραδείγματα, ακούνε και επαναλαμβάνουν, τώρα όμως ελαφρώς μεγαλύτερους διαλόγους. Έτσι αποκτούν γερές βάσεις για την ελεύθερη ομιλία.

Για να απαντούν σε ερωτήσεις επί των σύντομων ιστοριών που διαβάζουν, οι μαθητές εκπαιδεύουν την παρατηρητικότητά τους και μαθαίνουν να ψάχνουν εστιασμένα μέσα στα κείμενα.

Αναπτύσσουν επάρκεια στην ανάγνωση, καθώς και ακρίβεια και προσοχή μέσω της έμφασης στη λεπτομέρεια.

 

Γραμματική

Σε αυτά τα επίπεδα εισάγεται και εδραιώνεται συστηματικά η γραμματική. Οι επεξηγήσεις και η επισκόπηση σε μορφή πίνακα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τους κανόνες της γραμματικής. Ήδη από τα προηγούμενα επίπεδα έχουν εξασκηθεί βιωματικά σε πολλές δομές, άλλες πάλι είναι νέες (όπως για παράδειγμα το Past Progressive στο επίπεδο G, η παθητική φωνή, το Present Perfect και το Past Perfect στο επίπεδο H, οι δευτερεύουσες προτάσεις, η υποτακτική και ο πλάγιος λόγος στο επίπεδο Ι).

Με σκοπό να αφομοιώσουν αποτελεσματικά τις γραμματικές δομές και σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές ακούνε καθημερινά δύο κομμάτια από το δίσκο (CD), επαναλαμβάνουν όσα άκουσαν και διαβάζουν φωναχτά τις ασκήσεις που γράφουν.

Πασίγνωστα κείμενα λογοτεχνίας (όπως για παράδειγμα «Alice in Wonderland», «Gulliver”s Travels», «Peter Pan») συνοψίζονται στο πλαίσιο μιας συνεδρίας. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν περίληψη ενός κειμένου, κρατώντας μόνο τις πιο σημαντικές πληροφορίες, και εκπαιδεύονται στον εντοπισμό της ουσίας εντός του κειμένου.
 

Καθολική κατανόηση του γραπτού λόγου

Αφότου έχουν αφομοιώσει ένα εκτεταμένο λεξιλόγιο και τα σημαντικότερα γραμματικά φαινόμενα, από το επίπεδο J και μετά οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω την κατανόησή τους σε επίπεδο γραπτού λόγου, ασκούμενοι και πάλι εντατικά με στοιχεία της γραμματικής (ιδίως την υποτακτική και τον πλάγιο λόγο).

Τα κείμενα στα επίπεδα J, K και L περιέχουν ύλη από την παγκόσμια λογοτεχνία όπως «Pinocchio», «Treasure Island», «Oliver Twist», τα οποία διαβάζουν οι μαθητές, αλλά και εξειδικευμένα κείμενα από διάφορους τομείς. Απαντώντας σε ερωτήσεις ως προς το περιεχόμενο, οι μαθητές επεξεργάζονται εντατικά τα κείμενα. Μαθαίνουν να εργάζονται δομημένα με τα κείμενα, να εξάγουν πληροφορίες, και να εντοπίζουν τα κύρια σημεία, καθώς και να απαντούν επιμελώς και με ακρίβεια σε ερωτήσεις.

Οι μαθητές αφομοιώνουν τις γλωσσικές δομές, ακούγοντας καθημερινά τα κείμενα προς ανάγνωση στο δίσκο (CD).

 

Κατανόηση του γραπτού λόγου μέσα από πρωτότυπα κείμενα

Τα τρία υψηλότερα επίπεδα του προγράμματος (Μ, Ν, Ο) περιλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά αποσπάσματα από πρωτότυπα έργα γνωστών συγγραφέων όπως για παράδειγμα της Άννα Σιούελ («Black Beauty»), του Ρόαλντ Νταλ («Matilda»), του Ρίτσαρντ Άνταμς («Watership Down»), της Χέλεν Κέλερ («The Story of my LIfe»), του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ («The Curious Case of Benjamin Button»).
                                                                     
Και σε αυτά τα επίπεδα οι ερωτήσεις ως προς το περιεχόμενο των κειμένων οδηγούν σε μια εις βάθος επεξεργασία τους και εκπαιδεύουν το μαθητή στην κατανόηση του περιεχομένου και της δομής του κειμένου.

Οι μαθητές βελτιώνουν την αναγνωστική τους ικανότητα και μαθαίνουν να συμπεραίνουν τη σημασία μιας άγνωστης λέξης από τα συμφραζόμενα. Το πρόγραμμα τελειώνει με ένα απόσπασμα από το «Great Expectations» («Μεγάλες Προσδοκίες») του Καρόλου Ντίκενς.
 
Όμως η επαφή με τη γλώσσα δεν πρέπει να σταματήσει. Οι απόφοιτοι των Αγγλικών της KUMON, με την εμπειρία τους, έχουν χάσει κάθε φόβο μπροστά στα αγγλικά κείμενα, και πλέον διαβάζουν στα αγγλικά ό,τι θέλουν ή χρειάζονται. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα και διαθέτουν και τις απαραίτητες ικανότητες για να εργαστούν και με το πρόγραμμα Αγγλικών ως μητρική γλώσσα (English as a Native Language Programme), το οποίο θα τους χαρίσει περισσότερες και βαθύτερες εμπειρίες εμβάθυνσης στην Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία.

Πώς λειτουργεί η KUMON;

Οι μαθητές της KUMON εργάζονται καθημερινά στο σπίτι με κατάλληλα φύλλα ασκήσεων και επισκέπτονται δυο φορές την εβδομάδα το κέντρο μάθησης KUMON. Ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών είναι περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με το πρόγραμμα, αν και μπορεί να υπάρξουν και ατομικές αποκλίσεις.

Στο κέντρο μάθησης οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις υπό την, άλλοτε διακριτική άλλοτε πιο στενή, παρακολούθηση του παιδαγωγού του κέντρου. Ο χρόνος που αφιερώνουν στο κέντρο μάθησης επιτρέπει στον παιδαγωγό να τους παρέχει τη στήριξη που χρειάζονται για τη μάθηση και να εξασφαλίσει την καλή πρόοδό τους.

30 λεπτά στο KUMON

Bρείτε το πλησιέστερο Κέντρο Μάθησης  KUMON

Eξειδικευμένο προσωπικό
Τιμές από €2,50 ανά ημέρα
1000+ Κέντρα στην Ευρώπη