Τι είναι το KUMON;

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η KUMON προσφέρει πολύ περισσότερα από την ενισχυτική διδασκαλία και διαφέρει σημαντικά από τη συμβατική σχολική εκπαίδευση. Αντί να προετοιμάζεται ο μαθητής για συγκεκριμένες εξετάσεις ή αξιολογήσεις, η KUMON του παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης μάθησης και μάλιστα μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και προσεκτικά προετοιμασμένα φύλλα εργασιών.

Παράλληλα με την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στα μαθηματικά και τα αγγλικά, κάθε μαθητής της KUMON χτίζει την ικανότητά του για ανεξάρτητη μάθηση και πίστη στις ικανότητές του. Αυτό σημαίνει ότι ένας μαθητής της KUMON δεν εξαρτάται - ούτε περιορίζεται - από τις ικανότητες και τις γνώσεις άλλων.
 
Η KUMON είναι ιδανική για όλα τα παιδιά. Αυτό οφείλεται στην εξατομικευμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία μας που πάντα θέτει το εξής ερώτημα: «Τι ακριβώς ξέρει το παιδί στην πραγματικότητα, και ποιο θα ήταν το κατάλληλο επόμενο βήμα;» Το αν ένα παιδί είναι «αδύναμο» ή «δυνατό» είναι χαρακτηρισμοί που απορρίπτουμε. Χαρακτηρίζουμε τις μαθησιακές ικανότητες όχι μόνο βάσει του βαθμού κατανόησης, αλλά και των διαδικασιών σκέψης και εργασίας του παιδιού, καθώς και της στάσης του απέναντι στη μάθηση. Οποιαδήποτε ικανότητα σε αυτούς τους τομείς γίνεται αντιληπτή, και τα όρια διευρύνονται όλο και περισσότερο.

Μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης καταρτίζεται ένα εκπαιδευτικό σχέδιο, ώστε να αναπτυχθούν οι ικανότητες του παιδιού και ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησής του, να ανταποκριθεί στο Διεθνές Πρότυπο της KUMON (μια διεθνή βαθμίδα που προσεγγίζει το επίπεδο του αντίστοιχου σχολικού έτους). Η KUMON καλωσορίζει εξίσου τόσο μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, όσο και ταλαντούχα και προικισμένα παιδιά, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά που είναι πεπεισμένα ότι μπορούν να πετύχουν περισσότερα και που θέλουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.
 
Στους μαθητές της KUMON ανατίθεται εξατομικευμένος όγκος καθημερινών εργασιών, καθώς η σταθερή ολοκλήρωση ενός εύλογου όγκου παρουσιάζει μια πιο διαρκή μαθησιακή επιτυχία από ό,τι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ενότητες που εναλλάσσονται με παρατεταμένα διαλείμματα. Μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά και προχωρούν ταχύτερα, καθώς όσα μαθαίνουν εδραιώνονται καλύτερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη μέσω της καθημερινής εξάσκησης. Αυτή η πρακτική είναι ωφέλιμη και για την απόκτηση καλών μαθησιακών συνηθειών και μιας θετικής προδιάθεσης απέναντι στη μάθηση.
Η KUMON προετοιμάζει γι’ αυτές τις εξετάσεις, καθώς αναπτύσσονται και εξασκούνται βασικές δεξιότητες όπως η συγκέντρωση, η ενεργή παρακολούθηση, το προσεκτικό διάβασμα και η βαθιά σκέψη, παράλληλα με άλλες ουσιαστικές δεξιότητες. Συνεπώς, η εργασία στην KUMON δεν προσανατολίζεται αυστηρά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μακροπρόθεσμα, η τακτική μάθηση με την KUMON εξοπλίζει το παιδί σας με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αποκτήσει ξεχωριστά προσόντα. Οι μαθητές μας συχνά διαπιστώνουν ότι μέσω της εργασίας τους στην KUMON έχουν αποκτήσει ικανότητες και εμπειρίες, που τους βοηθούν να αντεπεξέλθουν καλά σε διάφορες εξετάσεις, καθώς η KUMON ενισχύει τόσο την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία, όσο και τις γνώσεις μαθηματικών και αγγλικών, αλλά και τις διεπιστημονικές δεξιότητές τους που θα τους είναι χρήσιμες σε πολλούς τομείς. Πέραν αυτού, μέσω των εξετάσεων που δίνουν μετά από κάθε επίπεδο στην KUMON, εξοικειώνονται και με τις συνθήκες εξετάσεων.
 
Η βασική αρχή της KUMON είναι κάθε μέρα να μαθαίνουμε από κάτι, ώστε να βελτιώνουμε σταδιακά τις ικανότητες και την άνεσή μας στην εργασία. Ο παιδαγωγός σας ευχαρίστως θα συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες του παιδιού σας για ξεκούραση και - στο μέτρο του εφικτού - θα διαλέξει εκ των προτέρων ασκήσεις που μπορείτε να πάρετε μαζί σας, ώστε το παιδί σας να είναι σε θέση να αναπτύξει την καλή προδιάθεσή του για μάθηση ακόμα και στις διακοπές.
Eίναι ένα μακροχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παρακαλώ μιλήστε με τον επικεφαλής/παιδαγωγό του τοπικού κέντρου μάθησης για τι συμφωνίες μπορούν να συναφθούν.
Η άνετη και γρήγορη επεξεργασία των φύλλων εργασιών παίζει ουσιαστικό ρόλο στη λύση των ασκήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι ασκήσεις πρέπει να λύνονται όχι μόνο με ακρίβεια, αλλά και γρήγορα. Είναι άλλο να πρέπει να σκεφτείς για να βρεις τη λύση στην άσκηση: «πόσο κάνει 8x7;» και τελείως διαφορετικό να έχεις αμέσως έτοιμη την απάντηση. Από κοινού, η άνεση και η ακρίβεια, είναι το κλειδί για το παιδί σας ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία πιο απαιτητικές ασκήσεις.
Η μέθοδος KUMON είναι ένα πρόγραμμα αυτόνομης μάθησης, παρ’ όλα αυτά κάθε μαθητής διαρκώς λαμβάνει στήριξη από τον παιδαγωγό του. Τα προσεκτικά σχεδιασμένα φύλλα εργασιών δείχνουν στους μαθητές πώς να βρίσκουν μόνοι τους τις λύσεις, ενώ ο παιδαγωγός προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. Η κυριότερη εργασία του παιδαγωγού σε ένα κέντρο μάθησης είναι να παρακολουθεί τους μαθητές όσο εργάζονται και να τους εκπαιδεύει στο πώς μπορούν να ανακαλύψουν τη λύση μέσα από την ύλη. Σε αυτή τη διαδικασία αναπτύσσονται οι ικανότητες της προσεκτικής παρατήρησης, της κριτικής ικανότητας, της αναφοράς σε προϋπάρχουσες γνώσεις και της δοκιμής ως διαδικασία μάθησης. Προϋπόθεση είναι οι ασκήσεις ποτέ να μην είναι υπερβολικά δύσκολες ή υπερβολικά εύκολες.

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?