Ανοίξτε ένα δικό σας κέντρο μάθησης

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Όχι. Οι παιδαγωγοί μας μπορεί να διαθέτουν ένα τελείως διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και να καλύπτουν όλο το φάσμα, από διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικά έως παιδαγωγικά και νομικά. Πολλοί παιδαγωγοί είναι γονείς αποφοίτων της KUMON που έχουν βιώσει αυτοπροσώπως πόσο αποτελεσματικό φάνηκε το πρόγραμμα για τα παιδιά τους και έτσι αποφάσισαν να γίνουν μέλη στο διευρυνόμενο δίκτυό μας και να βοηθήσουν κι άλλα παιδιά για την πραγμάτωση του δυναμικού τους.
                                                                              
 
Ένα κέντρο μάθησης KUMON πρέπει να είναι κατάλληλο για παιδιά, να έχει τις ενδεδειγμένες διαστάσεις και εξοπλισμό και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις όσον αφορά την πυροπροστασία και την πρόληψη ατυχημάτων. Όλο και περισσότεροι παιδαγωγοί μας, χρησιμοποιούν συνήθως χώρους εμπορικών καταστήματων, διότι αυτά έχουν εύκολη πρόσβαση, προσφέρουν μια καλύτερη ορατότητα για το εμπορικό μας σήμα, καθώς και καλύτερη πρόσβαση, ενώ σας δίνουν την ευκαιρία να χτίσετε μια μαθητική βάση με έναν αποτελεσματικό τρόπο με δυνατότητα επέκτασης.
Ένα κέντρο μάθησης κανονικά μένει ανοιχτό για τους μαθητές δύο έως έξι μέρες την εβδομάδα. Ο υπόλοιπος χρόνος κατανέμεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Καθώς το κέντρο μάθησής σας θα επεκτείνεται, θα διευρύνετε το ωράριο και θα προσθέσετε επιπλέον μέρες.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες ίσως προκύψουν άλλες απαιτήσεις, ενόσω θα εξοικειώνεστε με το πρόγραμμα και παράλληλα θα προσελκύετε μαθητές και συνεργάτες. Είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας και να οργανωθείτε καλά.
Ανεξαρτήτως ηλικίας και ικανοτήτων, κάθε παιδί είναι ένας εν δυνάμει μαθητής της KUMON. Βάσει της παρακολούθησης της αγοράς και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον έχουμε καθορίσει περιοχές στις οποίες θέλουμε να επεκταθούμε. Ευχαρίστως θα συζητήσουμε μαζί σας για υφιστάμενες ή μελλοντικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό, παρακαλώ απευθυνθείτε στο 0800 522 85 80 στην ομάδα ανάπτυξης & δικαιόχρησης (Franchise) μας.
 

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?