Ερωτήσεις από τους γονείς

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η εγγραφή και τα μηνιαία δίδακτρα ποικίλλουν ελαφρώς μεταξύ των κέντρων μάθησης. Παρακαλώ πατήστε εδώ για την προβολή του κόστους στο τοπικό σας κέντρο μάθησης.
 
Η μάθηση των παιδιών με τη μέθοδο KUMON αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παρακαλώ μιλήστε με τον επικεφαλής του τοπικού κέντρου μάθησης τι συμφωνίες μπορούν να συναφθούν.
Πίσω από κάθε πετυχημένο μαθητή κρύβονται γονείς που το ενδυναμώνουν και του δίνουν κίνητρα, και το ίδιο ισχύει και για την εργασία με την KUMON. Το παιδί σας πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει μόνο του τις καθημερινές εργασίες του για την KUMON, καθώς ο παιδαγωγός της KUMON έχει καθορίσει τις εργασίες για το σπίτι βάσει των ικανοτήτων του παιδιού σας. Η στήριξή σας έχει να κάνει λιγότερο με κυριολεκτική βοήθεια, όταν «δε μας βγαίνει κάτι», παρά μάλλον με την περιέργεια και τον ενθουσιασμό σας για το ότι το παιδί σας κάθε μέρα μαθαίνει κάτι και αποκτά σταδιακά όλο και περισσότερες ικανότητες. Το παιδί σας είναι ένας «αθλητής», και εσείς είστε οι «υποστηρικτές του στην κερκίδα!»
Η βασική αρχή της KUMON είναι κάθε μέρα να μαθαίνουμε από κάτι, ώστε να βελτιώνουμε σταδιακά τις ικανότητες και την άνεσή μας με την εργασία. Ο παιδαγωγός στο κέντρο μάθησης KUMON ευχαρίστως θα συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες του παιδιού σας για ξεκούραση και - στο μέτρο του εφικτού - θα διαλέξει εκ των προτέρων ασκήσεις που μπορείτε να πάρετε μαζί σας, ώστε το παιδί σας να είναι σε θέση να αναπτύξει την καλή προδιάθεσή του για μάθηση ακόμα και στις διακοπές.
Μιας και στην KUMON Ελλάδας έχουμε προγράμματα αυτόνομης μάθησης, δεν υφίσταται ανάγκη να διδάσκετε το παιδί σας στο σπίτι. Κάθε άσκηση και κάθε φύλλο εργασιών χτίζει στη βάση των προηγούμενων. Συνεπώς, ο ρόλος σας είναι να στηρίζετε και να ενθαρρύνετε το παιδί. Τα φύλλα εργασιών αναλαμβάνουν τον ρόλο του «δασκάλου» και ο παιδαγωγός καθοδηγεί το παιδί σας ώστε να γίνει ένας αυτόνομος μαθητής που βρίσκει και χρησιμοποιεί προς όφελός του «τη διδαχή μέσα στην ύλη». Θα πάρετε λυσάρια με τη βοήθεια των οποίων θα μπορείτε να βαθμολογείτε τις ασκήσεις των παιδιών σας.
Συνεργαζόμαστε μαζί σας, ως γονείς ενός μαθητή της KUMON, και από κοινού ενθαρρύνουμε το παιδί σας να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του. Οι γονείς παίζουν έναν ρόλο κλειδί για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών της KUMON: Καθορίζετε για το παιδί ένα συγκεκριμένο μέρος και ένα τακτικό χρονικό σημείο για την εργασία μέσα στην ημέρα και φροντίζετε να μην υπάρχουν ενοχλήσεις στο περιβάλλον εργασίας. Βαθμολογείτε την καθημερινή εργασία του παιδιού, έτσι ώστε να μπορέσει να τη διορθώσει. Δε φείδεστε επαίνων και ενθάρρυνσης και φροντίζετε να έχετε μια καλή σχέση με τον παιδαγωγό. Θα πάρετε λυσάρια με τη βοήθεια των οποίων θα βαθμολογείτε τις ασκήσεις του παιδιού σας.
 
Παρακαλώ, ρωτήστε στο τοπικό κέντρο μάθησης αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?