Πώς λειτουργεί και πως ωφελεί η μέθοδος KUMON τα παιδιά;

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία γι΄αυτό. Σήμερα έχουμε από παιδιά μόλις δύο ετών έως μαθητές λίγο πριν το πανεπιστήμιο. Σε κάποια κέντρα μάθησης έχουν γραφτεί ακόμα και ενήλικες και συνταξιούχοι, για να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους. Η KUMON βοηθά παιδιά όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως από τις ικανότητές τους. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν, τόσο πιο νωρίς θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα απολαύσουν μεγαλύτερα οφέλη. Εφόσον η οικογένειά σας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια μακροπρόθεσμη διαδικασία μάθησης, η KUMON είναι έτοιμη να σας βοηθήσει για την επίτευξη του στόχου σας.
Καθόλου. Ένας μαθητής προχωρά όχι βάσει της ηλικίας του, αλλά σύμφωνα με τις τρέχουσες ικανότητές του. Η εμπειρία μας έχει πείσει ότι κάθε παιδί διαθέτει απεριόριστο δυναμικό και μπορεί να καταπιαστεί ακόμα και με άγνωστη ύλη, αν έχει ανακαλύψει τη χαρά της προσωπικής επιτυχίας. Στα κέντρα μάθησης, μαθητές ίδιας ηλικίας εργάζονται σε διαφορετική ύλη, και μαθητές διαφορετικής ηλικίας εργάζονται πάνω στην ίδια ύλη. Σημασία έχουν μόνο οι ανάγκες των μαθητών, όχι η ηλικία τους.
Ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα η KUMON δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχολικό πρόγραμμα, αλλά συμπληρώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Ο σημαντικότερος στόχος της μεθόδου KUMON είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα αυτόνομης μάθησης. Αυτή η ικανότητα αυτόνομης μάθησης θα ωφελήσει τις επιδόσεις των μαθητών σε όλα τα ακαδημαϊκά πεδία γενικότερα. Η KUMON είναι συντονισμένη επακριβώς με το βέλτιστο επίπεδο μάθησης κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, και εξασφαλίζει τη διεύρυνση και την εξέλιξη των ικανοτήτων του, της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων του, μέσω επιλεγμένων ασκήσεων.
 
Οι μαθητές της KUMON Ελλάδα επισκέπτονται το Κέντρο Μάθησης KUMON δυο φορές την εβδομάδα. Παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρώσουν τον ημερήσιο όγκο εργασιών τους, που είναι συνήθως γύρω στα 30 λεπτά και εξαρτάται από τις τρέχουσες ανάγκες των μαθητών, τον βαθμό δυσκολίας των εργασιών, το βαθμό συγκέντρωσης του μαθητή και από τη λειτουργία του κέντρου μάθησης. Αυτό το χρονικό πλαίσιο διαφέρει από παιδί σε παιδί και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα.
Η καλύτερη επιβράβευση που μπορεί να λάβει ένα παιδί για την προσπάθειά του είναι η αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και η υπερηφάνεια ότι μπορεί να τα καταφέρει και με προχωρημένες ασκήσεις. Κατά τη γνώμη μας όμως είναι εξίσου σημαντικό να επιβραβεύουμε και εμείς τους μαθητές μας για τις επιτυχίες τους. Οι μαθητές της KUMON Ελλάδος μπορούν να κατακτήσουν κατά την πορεία τους αρκετές διακρίσεις, ως αναγνώριση ότι έχουν φτάσει σε συγκεκριμένα σημεία - ορόσημα του προγράμματος ή ότι μαθαίνουν σε ένα προχωρημένο για την ηλικία τους επίπεδο. Επιπλέον, διοργανώνονται και απονομές βραβείων σε τοπικό επίπεδο, όπου συμμετέχουν γονείς και μαθητές για να γιορτάσουν μαζί τις επιτυχίες των μαθητών της KUMON Ελλάδας.

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?