Διαδικτυακά Κέντρα Μάθησης και Υβριδικό Σύστημα

Διαδικτυακά Κέντρα Μάθησης και Υβριδικό Σύστημα

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Τα παιδιά καλούν στο διαδικτυακό Κέντρο Μάθησης (π.χ. μέσω Zoom) και συμμετέχουν σε μια "συνάντηση". Εδώ παρατηρούνται και καθοδηγούνται από τον παιδαγωγό. Ακριβώς όπως συμβαίνει συνήθως «δια ζώσης» στο Κέντρο Μάθησης.

Οι παιδαγωγοί μας έχουν εκπαιδευτεί συστηματικά από τις αρχές του 2020, ενώ έχουμε αναπτύξει και βελτιώνουμε συνεχώς την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού σε διάφορες εκπαιδευτικές συνεδρίες.
Τα παιδιά μπαίνουν σε μια «συνάντηση» στο διαδικτυακό Κέντρο Μάθησης, γνωρίζουν το ένα το άλλο και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι πάντα σε επικοινωνία με τον Παιδαγωγό τους και τα άλλα παιδιά.

Το τυπικό χαρακτηριστικό της KUMON, όπου οι μαθητές κάθονται μαζί, αλλά καθένας εργάζεται και μαθαίνει αυτόνομα, υπάρχει και στη διαδικτυακή μάθηση. Η ατμόσφαιρα είναι ζωντανή, συνεργατική, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συγκέντρωση των μαθητών.

Οι παιδαγωγοί μας έχουν εκπαιδευτεί από τις αρχές του 2020 και μετεκπαιδεύονται συστηματικά έκτοτε, λαμβάνοντας και τη σχετική πιστοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού.

Τα παιδιά βιώνουν τις επιτυχίες τόσο τις δικές τους όσο και των άλλων και ενισχύεται ο ζήλος του για μάθηση ακόμη και εκτός του (διαδικτυακού) Κέντρου Μάθησης.
Εν τω μεταξύ, η "διαδικτυακή μελέτη" έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί βοηθητική τόσο για τους γονείς όσο και για τους μαθητές. Και, ακόμα κι αν δεν λειτουργεί τίποτα άλλο, το ασυναγώνιστο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι η μάθηση μπορεί να συνεχιστεί.

Ο χρόνος που εξοικονομήθηκε από την πλευρά των γονέων θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο Κέντρο Μάθησης παραλείπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο παιδαγωγός της KUMON αποκτά μια ακόμη καλύτερη εικόνα για τη μαθησιακή συμπεριφορά παρατηρώντας τα παιδιά κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι, στο οικείο οικογενειακό τους περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ο παιδαγωγός μπορεί να βοηθήσει το παιδί ακόμα πιο στοχευμένα.

Στο διαδικτυακό Κέντρο Μάθησης, η επαφή είναι μερικές φορές μεγαλύτερης έντασης από ότι στο "δια ζώσης" Κέντρο Μάθησης. Αυτό συμβαίνει γιατί, από τη μία πλευρά μπορούν όλοι να δουν και να ακούσουν όλους πιο καθαρά, και από την άλλη πλευρά, πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Μάθησης δεν "φαίνονται" εδώ: τηλεφωνικές κλήσεις, αναζήτηση υλικού εργασίας, συναντήσεις γονέων (υπάρχει όμως η δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων!) κτλ.
Όταν αυτό είναι δυνατό, τα Κέντρα Μάθησης είναι ανοιχτά κατά τη συνήθη πρακτική λειτουργίας τους "δια ζώσης". Ταυτόχρονα ωστόσο, η επίβλεψη και υποστήριξη προσφέρεται και διαδικτυακά.

Έτσι, εάν οι γονείς αποφασίσουν ότι θέλουν το παιδί τους να μείνει στο σπίτι, μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και να συνεχίσει να μαθαίνει το παιδί τους μαζί με τα άλλα παιδιά. Είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι οι γονείς και τα παιδιά αισθάνονται ασφαλείς ανά πάσα στιγμή όταν μελετούν με τη μέθοδο KUMON.

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?