Γίνε Παιδαγωγός

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Όταν θέλετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise), πρέπει να επενδύσετε τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αρχικά τέλη της άδειας, καθώς και τα τέλη που προβλέπονται για τις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης (marketing) κατά τους πρώτους 12 μήνες (αντιστοίχως για 15 μήνες, αν αναλαμβάνετε ένα ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό κέντρο). Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθούν υπόψιν στον υπολογισμό της ρευστότητας οι οικονομικοί πόροι για το ενοίκιο και διάφορα άλλα τρέχοντα έξοδα. Σε περίπτωση μεταπώλησης της άδειας, πληρώνεται στον αποχωρούντα παιδαγωγό μια αποζημίωση για την ανάληψη της επιχείρησης.
 
Από τη στιγμή της πρώτης επαφής οι παιδαγωγοί χρειάζονται κατά κανόνα δύο με έξι μήνες μέχρι να έχουν ολοκληρωθεί όλα. Το χρονικό πλαίσιο ποικίλλει ανάλογα με το μέρος και με το αν πρόκειται για ένα νέο ή ένα προϋπάρχον κέντρο KUMON.
Η KUMON προσφέρει ένα εγγυημένο επιχειρηματικό σχέδιο και ως δικαιοδόχος της KUMON συνάπτετε επιχειρηματικές σχέσεις με μια παγκοσμίως πετυχημένη επιχείρηση που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια και επί του παρόντος δραστηριοποιείται σε πάνω από 60 χώρες ανά τον κόσμο. Τα κέντρα μάθησης KUMON έχουν πάνω από 4 εκατομμύρια μαθητές παγκοσμίως.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματά μας και να επωφεληθείτε από τις εκτενείς δράσεις επιμόρφωσης και υποστήριξης. Η φήμη του εμπορικού σήματος KUMON θα σας βοηθήσει να χτίσετε μια βιώσιμη βάση μαθητών, έτσι ώστε να κάνετε γρήγορα απόσβεση της επένδυσής σας.
Οι δραστηριότητες ενός παιδαγωγού της KUMON απαιτούν εργασία πλήρους απασχόλησης.
Ως δικαιοδόχος μπορείτε να ηγηθείτε της δικής σας επιχείρησης με τη στήριξη όλης της ομάδας της KUMON να χρησιμοποιήσετε τη μοναδική παιδαγωγική μέθοδο της KUMON. Τα προγράμματα της KUMON έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα και να καθοδηγούνται από τον παιδαγωγό. Ως παιδαγωγός, η  γνώση των προγραμμάτων μας και η κατανόηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχία των μαθητών σας. Συνεπώς, θα υποβληθείτε σε μια εκτενή εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσετε στοιχειώδεις γνώσεις για την ύλη των προγραμμάτων και την εφαρμογή της. Έτσι, μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να διαπρέψουν.
Ζητούνται άτομα (μελλοντικοί παιδαγωγοί) που ενδιαφέρονται για την μόρφωση, διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη των παιδιών, που θέλουν να διαχειρίζονται τη δική τους επιχείρηση και να έχουν ένα κέντρο μάθησης KUMON και οι οποίοι διαθέτουν καλές γνώσεις Μαθηματικών και Αγγλικών. Η KUMON αναλαμβάνει την πλήρη εκπαίδευση των υποψήφιων παιδαγωγών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρωμένες σπουδές ή κάποιο άλλο αντίστοιχο πτυχίο, και πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις για την έναρξη εργασιών στην Ελλάδα. Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτής δίνει μια εξέταση τόσο στα μαθηματικά όσο και στα αγγλικά.
Ναι. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την προστασία ανηλίκων αποτελούν κομμάτι της διαδικασίας υποβολής αίτησης, και απαιτείται λευκό ποινικό μητρώο. Αυτά πρέπει να προσκομιστούν πριν από την αρχική εκπαίδευση στην Kumon.
Για να αποφευχθεί η διατάραξη της λειτουργίας του κέντρου μάθησης, ο υπεύθυνος για τις υπηρεσίες δικαιοχρησίας θα σας συστήσει συναδέλφους παιδαγωγούς εν ενεργεία και θα οργανώσει την επίσκεψή σας σε ένα κέντρο μάθησης. Επιπλέον, ένα μέρος της αρχικής εκπαίδευσής σας θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα μας, έτσι ώστε να μπορέσετε να συλλέξετε πρακτικές εμπειρίες από το περιβάλλον ενός κέντρου μάθησης, προτού ανοίξετε το δικό σας.
 
Ναι. Μια σειρά υφιστάμενα Κέντρα Μάθησης KUMON προσφέρονται προς πώληση κάθε χρόνο. Εδώ μπορείτε να δείτε προσφορές για κέντρα μάθησης στη γειτονιά σας. Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για υπάρχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες στο 0800 522 85 80 από την ομάδα ανάπτυξης & δικαιόχρησης (Franchise) μας.
 

Έχετε κάποια διαφορετική ερώτηση?