4 λεπτά ανάγνωση

Τι είναι η μέθοδος KUMON;

Νοέ 2020
Τι είναι η μέθοδος KUMON;

Η KUMON είναι ο μεγαλύτερος εξωσχολικός πάροχος εκπαίδευσης.
Προσφέρουμε εξατομικευμένη εκπαίδευση μέσω των προγραμμάτων των Μαθηματικών και των Αγγλικών βοηθώντας κάθε παιδί, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του, να πραγματώνει το δυναμικό του.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε παιδί ώστε να εξελιχθεί σε έναν ανεξάρτητο, προχωρημένο μαθητή με μια θετική προδιάθεση προς τη μάθηση. Η παιδαγωγική μέθοδος KUMON επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν αυτόνομα, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους διαδικασία μάθησης και να αναπτύξουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, ώστε να υλοποιήσουν τα σχέδια και τους στόχους τους..

Η KUMON είναι μια μέθοδος μάθησης που βοηθά τα παιδιά να γίνουν ικανά να ξεπερνούν σε γνώσεις την τρέχουσα διδακτέα ύλη του σχολείου.
Η αριθμητική ικανότητα που αποκτά το παιδί στο σχολείο, δεν του δίνει πάντα την ευχέρεια  να κατανοήσει τα Μαθηματικά του σχολείου.
Εάν όμως ο μαθητής κατέχει την τεχνική μελέτης που τον βοηθά να λύνει ασκήσεις άγνωστες και πέραν του σχολικού επιπέδου, συμμετέχει ενεργά στο μάθημα και κατανοεί καλύτερα και ταχύτερα την ύλη που παραδίδεται.

Όταν ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά το επίπεδο Μαθηματικών πέραν του ενός σχολικού έτους, βελτιώνει τη μαθησιακή ικανότητά του,
καλυτερεύει τους βαθμούς του και παρακολουθεί το μάθημα χωρίς δυσκολία. Σ’ αυτό το στάδιο όμως δεν έχει αναπτύξει ακόμη την ικανότητα να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει. Οι ορίζοντές του είναι περιορισμένοι και του λείπει το θάρρος να τολμά σε μαθησιακές προκλήσεις και να θέτει ο ίδιος στόχους μάθησης. Όταν ο μαθητής κατορθώνει, μέσω της αυτομάθησης, να ξεπερνά το επίπεδο Μαθηματικών πέραν των δύο ή τριών σχολικών χρόνων αναπτύσσει, εκτός της μαθησιακής ικανότητάς του, την αυτονομία, την επιμονή και υπομονή και το ζήλο να ερευνά.

Παίρνει τη ζωή στα χέρια του, αναπτύσσει κριτική σκέψη και αναζητά τις προκλήσεις ο ίδιος.

Αυτές οι ικανότητες είναι μόνιμες, δεν χάνονται  αντιθέτως μένουν σε όλη του τη ζωή.