3 λεπτά ανάγνωση

Tεχνική μάθησης που ξεπερνά το σχολικό επίπεδο

Ιούν 2020
Tεχνική μάθησης που ξεπερνά το σχολικό επίπεδο

Η KUMON είναι μια μέθοδος μάθησης που βοηθά τα παιδιά να γίνουν ικανά να ξεπερνούν σε γνώσεις την τρέχουσα διδακτέα ύλη του σχολείου. Παράλληλα, η μέθοδος στοχεύει στη μάθηση των Mαθηματικών του λυκείου.

Όταν ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά το επίπεδο Mαθηματικών πέραν του ενός σχολικού έτους, βελτιώνει τη μαθησιακή ικανότητά του,  βελτιώνει τους βαθμούς του και παρακολουθεί το μάθημα χωρίς δυσκολία.

Σ’ αυτό το στάδιο όμως δεν έχει αναπτύξει ακόμη την ικανότητα να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει. Οι ορίζοντές του είναι περιορισμένοι και του λείπει το θάρρος να τολμά σε μαθησιακές προκλήσεις και να θέτει το ίδιο στόχους μάθησης. Χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.

Όταν ο μαθητής κατορθώνει, μέσω της αυτομάθησης, να ξεπερνά το επίπεδο Μαθηματικών πέραν των δύο ή τριών σχολικών ετών, αναπτύσσει εκτός της μαθησιακής του ικανότητάς, την αυτονομία, την επιμονή και υπομονή και το ζήλο να ερευνά. Παίρνει τη ζωή στα χέρια του, αναπτύσσει κριτική σκέψη και αναζητά τις προκλήσεις ο ίδιος.

Αυτές οι ικανότητες είναι μόνιμες, δεν χάνονται, παραμένουν σε όλη του τη ζωή.