5 λεπτά ανάγνωση

Ένα παιδί με όραμα και στόχους

Ιούν 2020
να παιδί με όραμα και στόχους

Στο ερώτημα: «Γιατί πρέπει να μαθαίνω;», θέλουμε οι γονείς και το παιδί να παίρνουν την ίδια απάντηση.

Ο κύριος στόχος της μάθησης είναι το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα το βοηθήσουν να πραγματοποιήσει τα μελλοντικά του σχέδια, να εργαστεί μέσα στην κοινωνία και να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο.

Δε μαθαίνουμε για να μαθαίνουμε και ούτε μαθαίνουμε για τους γονείς ή για κάποιο άλλο πρόσωπο.

 Τα παιδιά που συνειδητοποιούν ότι μαθαίνουν για να υλοποιήσουν το δικό τους όνειρο ή για να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες, αντανακλούν κάτι το ιδιαίτερο. Τα παιδιά αυτά δεν το βάζουν εύκολα κάτω μόλις συναντήσουν κάποιες δυσκολίες.

Αντίθετα, η εξατομικευμένη μάθηση στο σπίτι είναι πολύ αποτελεσματική γιατί κάθε παιδί μπορεί να βοηθηθεί ανάλογα με τις ικανότητές του. Η μέθοδος Kumon υποστηρίζει την εξατομικευμένη μάθηση στο σπίτι και θέλει να σκεφτεί μαζί σας σοβαρά την περίπτωση του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στο κάθε ένα παιδί το κατάλληλα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και μέθοδο μάθησης, ώστε να χαίρεται να κατακτά τη γνώση από μόνο του και να βελτιώνει τις επιδόσεις του.

Θέλουμε όλοι οι μαθητές μας να αυτενεργούν θέτοντας το δικό τους στόχο προκειμένου να κατακτήσουν υψηλό βαθμό μαθησιακών δεξιοτήτων, να θεωρούν πρόκληση την επιμονή στην επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος και να μην καταθέτουν τα όπλα εύκολα. Να καλλιεργούν έτσι μια τάση που δεν είναι απαραίτητη μόνο στην ακαδημαϊκή τους μελέτη, αλλά εξίσου σημαντική και στην μετέπειτα ένταξή τους ως ενήλικες στην κοινωνία.

«Αυτό που πολλοί άνθρωποι αποκαλούν «θαύμα», συντελείται κάθε στιγμή στα κέντρα της Kumon. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δε  γνωρίζουν, ότι το δυναμικό των παιδιών είναι ανεξάντλητο.  Καθώς οι ίδιοι έχουν ως μοναδική εμπειρία μάθησης τη συμβατική μαζική διδασκαλία, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν πώς μια εξατομικευμένη μέθοδος μάθησης, που βασίζεται στο βέλτιστο μαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού, είναι ικανή να αναπτύξει τις ατομικές του ικανότητες στο μέγιστο.»

- Toru Kumon -