1 λεπτό ανάγνωση

Μαθηματικά στην KUMON

Αύγ 2020
Μαθηματικά στην KUMON

Συχνά μας ρωτάτε γιατί το παιδί μου να ξεκινήσει το πρόγραμμα των Μαθηματικών της KUMON. Οι λόγοι είναι αρκετοί και η αντίληψη τους διαφέρει ανάλογα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχει κάθε γονέας για το παιδί του.

Η ερώτηση λοιπόν που κάνουμε εμείς σε εσάς είναι ποιος είναι ο δικός σας στόχος για το παιδί σας;

Το πρόγραμμα των Μαθηματικών της KUMON οδηγεί τον μαθητή, με μικρά βήματα, από την αναγνώριση των αριθμών σε πιο σύνθετες μαθηματικές θεωρίες και έννοιες.

Είναι πεποίθησή μας ότι κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να πετύχει. Οι μαθητές ενισχύονται ώστε να σκέφτονται αυτόνομα και να αναπτύσσουν ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Έτσι, οι μαθητές προσπαθούν να βρίσκουν μόνοι τους τις λύσεις, ανατρέχοντας στα παραδείγματα επάνω στα φύλλα εργασιών.

Το πρόγραμμα των μαθηματικών ξεκινάει από την αναγνώριση και κατανόηση των αριθμών και φτάνει έως τον Διαφορικό Λογισμό και τα Ολοκληρώματα. Κάθε βαθμίδα του προγράμματος Μαθηματικών χτίζει επάνω στη βάση των ικανοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στο προηγούμενο στάδιο και εξασφαλίζει μια στέρεη κατανόηση, μαζί με την ικανότητα εφαρμογής όσων έχουν μάθει οι μαθητές.