3 λεπτά ανάγνωση

Εξατομικευμένη μάθηση

Νοέ 2020
Εξατομικευμένη μάθηση

Η KUMON είναι μια εξατομικευμένη παιδαγωγική μέθοδος που επιτρέπει σε κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως ηλικίας ή σχολικής τάξης, να εργάζεται σε ένα μαθησιακό επίπεδο που έχει προσαρμοστεί ακριβώς πάνω του όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας και τον όγκο εργασίας.

Ως συνέπεια, όλα τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από τη KUMON ανάλογα με τις ανάγκες τους, ασχέτως αν πρόκειται για στοιχειώδη ύλη, ή για την πρόκληση μέσω πιο περίπλοκων ασκήσεων, ή για ένα στάδιο ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Μέσω της συνεχούς εργασίας με ύλη που είναι εξατομικευμένη γι’ αυτούς, οι μαθητές προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό και εν τέλει ασχολούνται με ύλη που ξεπερνά το επίπεδο της σχολικής τους τάξης.

Η εξατομικευμένη μάθηση στο σπίτι είναι πολύ αποτελεσματική γιατί κάθε παιδί μπορεί να βοηθηθεί ανάλογα με τις ικανότητές του. Η μέθοδος KUMON υποστηρίζει την εξατομικευμένη μάθηση στο σπίτι και θέλει να σκεφτεί μαζί σας σοβαρά την περίπτωση του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στο κάθε ένα παιδί το κατάλληλα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και μέθοδο μάθησης, ώστε να χαίρεται να κατακτά τη γνώση από μόνο του και να βελτιώνει τις επιδόσεις του.

Θέλουμε όλοι οι μαθητές μας να αυτενεργούν θέτοντας το δικό τους στόχο προκειμένου να κατακτήσουν υψηλό βαθμό μαθησιακών δεξιοτήτων, να θεωρούν πρόκληση την επιμονή στην επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος και να μην καταθέτουν τα όπλα εύκολα. Να καλλιεργούν έτσι μια τάση που δεν είναι απαραίτητη μόνο στην ακαδημαϊκή τους μελέτη, αλλά εξίσου σημαντική και στην μετέπειτα ένταξή τους ως ενήλικες στην κοινωνία.