Μελετήστε με την KUMON
2 λεπτά ανάγνωση

Αυτοπεποίθηση

Απρ 2020
Η αυτοπεποίθηση αποτελεί θεμέλιο για τη μάθηση.
Η αυτοπεποίθηση αποτελεί θεμέλιο για τη μάθηση.

Η αυτοπεποίθηση αποτελεί θεμέλιο για τη μάθηση.

Πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να ρίχνουν το βάρος και να εξασκούνται εκεί που έχουν δυσκολίες. Όταν δίνουμε στα παιδιά πολύ δύσκολες ασκήσεις και τα επικρίνουμε συνεχώς επειδή δεν μπορούν να τις λύσουν, εκείνα χάνουν σταδιακά την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν το θάρρος και την όρεξή τους, να γίνονται γκρινιάρικα, να αντιδρούν λέγοντας πως δεν ξέρουν, πως δεν καταλαβαίνουν ή να τα παρατούν αμέσως. Πολλές φορές οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές προσπαθούν να εξηγήσουν τις ασκήσεις (επεξήγηση μηχανισμών επίλυσης) ή τη θεωρία πίσω από αυτές (εννοιολογική επεξήγηση), ή αναθέτουν το έργο αυτό σε έναν ειδικό.

 Όταν τα παιδιά διαρκώς καθοδηγούνται και διδάσκονται, αποκτούν την πεποίθηση ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τίποτα, εάν πρώτα δεν τους τα δείξει ή διδάξει κάποιος. Έτσι δεν αυτενεργούν και δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους, με συνέπεια να μην αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η πολύπλευρη προσωπικότητά τους.

Το αίσθημα της αναγνώρισης, σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς επιπλήξεις, είναι που δημιουργεί στα παιδιά και ειδικότερα σε αυτά με χαμηλή μαθησιακή επίδοση, μεγάλη χαρά και αρχίζουν σιγά-σιγά να αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Εκτιμάται μάλιστα, πως το αίσθημα αυτό προκαλεί μεγαλύτερη χαρά και από εκείνη της βελτίωσης του βαθμού τους.

Η αυτοπεποίθηση του παιδιού χτίζεται μέσω των θετικών εμπειριών και των επιτυχιών του και δεν εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων, που καλείται να λύσει. Εάν το παιδί κάθε φορά που δυσκολεύεται να λύσει μια άσκηση βιώνει τη διαδικασία αυτή ως αρνητική εμπειρία, με αποτέλεσμα να χάνει εξ’ ολοκλήρου την αυτοπεποίθησή του, είναι προτιμότερο τελικά να μη λύνει τη συγκεκριμμένη  άσκηση.

Με τη μέθοδο KUMON, το παιδί ξεκινάει με ευκολότερες ασκήσεις και προχωράει, μέσω της καθημερινής εξάσκησης, βήμα προς βήμα. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται ότι μπορεί ευκολότερα να λύνει ασκήσεις που πριν του φαινόταν πολύ δύσκολες και σκέφτεται ότι θα μπορούσε να λύσει ακόμη δυσκολότερες. Στο σημείο αυτό επέρχεται μια θετική αλλαγή στον τρόπο σκέψης:

όταν το παιδί λύσει μόνο του την άσκηση αποκτά και αυτοπεποίθηση. Η συσσώρευση τέτοιων θετικών εμπειριών οδηγεί σε παιδιά με φιλοπερίεργο πνεύμα, που αναζητούν πάντα προκλήσεις, βλέπουν και απολαμβάνουν τη μάθηση με μεγάλη χαρά.

 Αυτό επιδιώκει και η μέθοδος KUMON.